banner min regning afdrags-og betalingsløsning 2018

Afdrags- og betalingsløsninger

I udgangspunktet skal alle betale, når et giro-kort kommer ind ad postkassen. Men vi ved godt, at det i perioder kan være knapt i alle husholdninger. Derfor tilbyder Arwos i særlige tilfælde at indgå afdrags- og betalingsordninger.

1. Når du ikke kan betale for dit forbrug
Hvis du ikke har mulighed for at betale dine regninger til os, kan vi tilbyde en afdragsordning. Afdragene fastlægges, så din gæld så vidt muligt er afdraget inden næste termin. Der vil forekomme gebyrer i forbindelse med oprettelse af en afdragsordning.

Hvis du vil høre mere om afdragsaftalen skal du kontakte Arwos Kundeservice på tlf. 7693 0000 eller mail afregning@arwos.dk

2. Når dit hus på landet skal kobles på kloakken
Det kan være en bekostelig affære, når der lægges fælleskloak. Men hvor huse i byzoner lettere kan hente udgiften i husets værdistigning, kan historien være en helt anden på landet.

Derfor tilbydes en lovpligtig afdragsordning til dér, hvor der er påbud om opkobling i det åbne land. Sidstnævnte betyder, at det er kommunen, som har besluttet, at din huststand skal tilsluttes offentlig kloak.

Afdragsordningen løber over 20 år og omfatter tilslutningsafgiften og omkost-
ningerne. Betingelsen er dog, at hustandens samlede indkomst er under kr. 300.000,- om året.

Ansøgning og godkendelse skal ske gennem Aabenraa Kommune. Hér på siden vil du snarest finde et link til den rette side på Aabenraa Kommunes hjemme-
side. Indtil da kan du ringe til Borgerservice, tlf. 7376 7676.

 3. Når tilslutningsafgiften er en stor post

Skal dit eksisterende hus kobles på fælleskloak, skal du betale tilslutningsafgift. Afgiften dækker over, at vi anlægger og opkobler din husstand på fælles-
kloakken.

Har du problemer med at betale beløbet, tilbyder Arwos en betalingsaftale over 10 år.

Hvis du vil høre mere om betalingsaftalen skal du kontakte Arwos Kundeservice på tlf. 7693 0000 eller mail afregning@arwos.dk