banner kundeservice direkte fakturering af forbrug 2015

Direkte fakturering af lejer

Synes du også, det er mest naturligt, at den som skruer på hanen og skyller toilettet, også selv betaler for forbruget? Så er en aftale direkte fakturering måske noget for dig og din udlejer.

Lejer og udlejer har du nemlig mulighed for at lave en aftale, hvor afregningen for vand og spildevand sendes direkte til forbrugeren.

Tilbuddet kræver, at lejemålet har egen vandmåler og får vand og/eller spildevand fra Arwos. Får du vand fra et privat vandværk, skal der evt. indgås separat aftale med det.

Det er ikke muligt at indgå aftale om direkte fakturering af renovation. Tømning af skralde- og genbrugsbeholder følger nemlig ejeren af ejendommen.

Aftalen oprettes i et samarbejde
Forudsætningen for en aftale om direkte fakturering af vand og spildevand er, at både lejer og udlejer er indforstået med reglerne. Begge parter skal derfor underskrive en fælles aftale med Arwos.

Som led i aftalen bliver udlejer/andelsboligforening selvskyldnerkautionist for lejer. Det betyder, at hvis lejer ikke betaler vandregningen, ender regningen hos udlejer.

Sådan kommer en aftale i stand

  1. Print nedenstående skema.
  2. Udlejer og lejer skal læse alle regler og forbehold, før aftalen underskrives af begge parter.
  3. Send aftalen til Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa eller pr. mail til afregning@arwos.dk
  4. Den direkte fakturering vil få virkning fra den næstkommende afregning.

I forbindelse med oprettelse af en aftale opkræves udlejer et gebyr jf. takstbladet. Beløbet skal dække i administrationsomkostninger, som Arwos får i forbindelse med oprettelse og varetagelse af aftalen.

Har du flere spørgsmål til direkte fakturering, er du velkommen til at kontakte Arwos Kundeservice på Tlf. 76 93 00 00 

 

Skema til direkte fakturering af forbrug

pdfAnmodning og kontrakt om direkte fakturering af forbrug - rev. 29.05.2018

pdfAnmodning og kontrakt om direkte fakturering af forbrug -
     Erhverv rev. 22.09.217
 

pdfAnmodning og kontrakt om direkte fakturering af tømning
     af skraldespand - Erhverv rev. 11.10.2018
 

  • bibliotek
    Bibliotek