banner kunderservice refusion

Vandspild ved vandskade

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion ved vandspild, f.eks.:

  • Bruddet i din vandinstallation skal være skjult
  • Skaden skal være udbedret af en autoriseret VVS-installatør
  • Der ydes kun refusion på vand for ejendomme , der benyttes til bolig


Hvis du har haft en skjult rørskade eller utæthed i din vandinstallation, kan du søge om refusion ved at udfylde nedenstående skema.

Refusionen ydes kun i den sidst afregnede periode og i perioden indtil skaden er opdaget. Det forudsættes dog, at skaden er udbedret af en autoriseret VVS-installatør, og at dokumentationen herfor vedlægges refusionsansøgningen sammen med beskrivelse af hændelsesforløbet.

 

pdfRegler for refusion ved vandspild rev. 21.08.2018

pdfRefusionsansøgning på vand- ansøgning om tilbagebetaling
     af vandledningsbidrag rev. 14.02.2018

  • bibliotek
    Bibliotek