banner affald ren dag

Ren Dag 2018

Søndag den 22. april 2018 holder Arwos, Danmarks Naturfredningsforening og Aabenraa Kommune Ren Dag.

På Ren Dag gøres der hovedrent i naturen rundt om i kommunen. Alle interesserede kan samle en gruppe og selv vælge, hvor de vil sætte ind med at samle affald. Til gengæld for indsatsen giver Arwos kaffe og morgenbrød eller pølser og sodavand.

Sammen er vi klar
Ren Dag afholdes i samarbejde med Aabenraa Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings kommuneafdeling i Aabenraa. Vi slår kræfterne sammen og håber, som i de tidligere år, på rigtig mange aktive borgere.

Danmarks Naturfredningsforening udleverer sække og Aabenraa Kommune sørger for at hente de fyldte sække på en given rute

Fra den 16. til 20. april afvikles desuden Ren Dag for institutioner og skoler rundt i kommunen.

Tilmelding

Tilmeld din gruppe/meld dig til en gruppe her...

Tilmeld din skoleklasse eller institution her...

Tilskud til forplejning

Arwos giver enten kaffe og rundstykker eller sodavand og pølser til alle frivillige på dagen.

I skal selv købe ind og sende den betalte regning eller kvittering til Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa. Herefter returnerer vi beløbet på jeres bankkonto. For at vi kan gøre det, skal I oplyse navn og adresse, CVR-nr. og telefonnummer samt bankoplysninger (reg.-nr. og konto-nr.)

Hvis Arwos skal dække udgifterne, skal vi senest have kvitteringerne den 15. maj 2018 Kvitteringer bedes sendes til mlp@arwos.dk

Sortering og indsamling af affaldet

Fundet affaldet skal sorteres i klare plastsække.

  • glasflasker, dåser og plastflasker i en sæk
  • Restaffald til forbrænding i en sæk
  • Evt. større ting og sager samles og lægges på en aftalt plads. Så tager vi det med til genbrugspladsen

Ved tilmelding får du oplyst et opsamlingsted i nærheden af, hvor I samler sækkene og affaldet. Så henter Kommunens Entreprenørafdeling affaldet, og vi sørger for, at det bliver afleveret de rigtige steder.

Opsamlingstederne ryddes umiddelbart efter Ren Dag. (Dato følger)

Nedenfor finder du liste over opsamlingssteder og sorteringsvejledning fra 2017. Disse opdateres kort før årets Ren Dag og udsendes til deltagerne pr. mail.

A3- Opsamlingssteder Ren Dag 2017 rev 28 03 2017-1   Folder - Ren dag 2017-1

  • bibliotek
    Bibliotek