banner mød os generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018

Tag med til den årlige og åbne generalforsamling i Arwos Holding A/S og datterselskaber.

Giv din mening til kende eller stil spørgsmål til Arwos' bestyrelse og direktion.

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 23. maj  2018 kl 17.00, i Kunde- og Servicecenteret på Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa. Alle er velkommen til at deltage.

Efter generalforsamlingen er der rig mulighed for at stille spørgsmål til Arwos' bestyrelsesformand Jens Wistoft og adm. direktør Christian Udby Olesen. Ligeledes byder Arwos på en let anretning.

Husk at tilmelde dig
Du kan tilmelde dig Arwos' ordinære generalforsamling pr. mail til: arwos@arwos.dk eller ved at ringe på telefon 76 93 00 00 senest den 21. maj kl. 22.

Vi glæder os til at se dig!

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
  4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af bestyrelsens formand. Ingen på valg.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt