Arwos A/S

Sådan fungerer renseanlægget

Arwos har i alt 7 renseanlæg, hvor spildevandet omdannes til rent vand og næringsrigt slam. Læs hvordan det sker.

Fakta om renseanlæggene

 • Arwos har i alt 7 renseanlæg: Aabenraa, Brøde, Genner, Stenneskær, Kollund, Gårdeby, Bov.
 • Det største ligger på Stegholt i Aabenraa
 • Arwos renser hvert dag 20 mio. liter vand
 • 5 millioner kilowatt-timer er det årlige strømforbrug til transport og rensning af spildevandet – svarende til strømforbruget i mere end 1.100 almindelige husstande.

På vores renseanlæg samler vi spildevandet fra alle borgerne i Aabenraa kommune – og fra de virksomheder, der ikke har eget renseanlæg. Vi renser omhyggeligt spildevandet, så forurenende stoffer bliver nedbrudt og fjernet, så de ikke belaster miljøet. Renseprocessen er både mekanisk og biologisk.

Arwos’ 7 renseanlæg er opført på forskellige tidspunkter, og derfor er de også forskellige. Gennemgangen nedenunder er derfor overordnet.

Hjemme hos dig

Det vand, der kommer ind i dit hus, kommer ud igen som spildevand. Spildevandets rejse starter hos dig, og alt det, du hælder i toilettet, vasken eller afløbet, følger med…

Fra dit afløb løber spildevandet videre gennem kloakken til renseanlæggene.

I dag er de fleste kloakker separerede, så regnvand og spildevand ender i hvert sit system.
Det har mange fordele – ikke mindst fordi regnvandet på den måde bliver ledt udenom renseanlæggene.

TIP: Vil du vide, om du bor i et kloaksepareret område, kan du kigge på vejen. Sidder kloakdækslerne parvis, er kloakken delt.

Du kan læse mere om ledningsnettet her

Vi pumper spildevandet på vej

Pumpestationerne hjælper os med at transportere spildevandet over længere afstande.

For at få spildevandet frem til renseanlægget er der en svag nedadgående hældning på kloakledningerne. På pumpestationerne bliver spildevandet ”løftet” et niveau op igen, så det kan fortsætte sin rejse.

Mekanisk rensning

Når spildevandet ankommer til renseanlægget, bliver det i første omgang renset mekanisk. Indledningsvis bliver spildevandet ledt gennem riste, der fjerner sten, papir mv.

Herefter bliver spildevandet med lav hastighed ledt videre gennem et sand – og fedtfang, hvor sand og grus bundfælder og kan fjernes. Fedt og olie vil samle sig i overfladen, så det kan skrabes af. Det er vigtigt at fjerne både fedt og sand, da det ellers vil kunne ophobe sig andre steder i anlægget.

Biologisk rensning

Efter den mekaniske rensning indeholder spildevandet fortsat store mængder organisk stof, kvælstof og fosfor, der vil forurene i naturen, hvis ikke det blev fjernet på renseanlægget. I den biologiske rensning bliver spildevandet blandet med biologisk slam.

Herefter starter en fascinerende proces, hvor millioner af mikroorganismer arbejder sammen for enten at optage det organiske stof eller omdanne det til harmløse gasarter som kuldioxid og frit kvælstof næringsstofferne

Vender tilbage til jorden

De organiske affaldsstoffer er nu optaget i det biologiske slam, der vil samle sig i bunden af tankene. Slammet har et højt indhold af mikroorganismer, og dele af det bliver brugt som led i en ny biologisk renseproces, mens andet bliver taget fra. Det rensede spildevand bliver ledt videre og iltet, inden det uden problemer kan ledes ud i vandløb og havet.

Overskudslammet bliver ført til rådnetanke, hvor det bliver nedbrudt og afvandet. Herefter afsættes det til som biogødning til konventionelt landbrug.

Gør en indsats derhjemme

Nedenfor er listet en række ting op, som du kan gøre for at lette rensningen.

 • Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus m.v. ud i toilettet
 • Hæld aldrig maling, terpentin eller andre skadelige stoffer ud i vask, toilet eller afløb
 • Hæld aldrig fedt i køkkenvasken – brug affaldsposen i stedet
 • Rens dine vandlåse og gulvafløb med jævne mellemrum
 • Hold øje med pumper, højvandslukker m.v., så de er rene
 • Rens dine tagrender hvert efterår, så bladene ikke stopper nedløbet
 • Rens sandfanget i nedløbsbrønden og ved tagnedløbet mindst en gang om året
 • Løft en gang imellem dækslet på din rensebrønd og se, om der er begyndende forstoppelse
 • Hold øje med terrænet rundt om brønde – hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på fejl i kloakken
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser