Arwos A/S

Så mange ledninger har Arwos i jorden

Gemt under asfalt og cykelstier i Aabenraa Kommune har Arwos et stor net af kloakledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner og meget mere.

Kloakken i tal:

  • 1.516 km kloakledningsnet
  • 22.823 adresser til tilsluttet
  • Kloakledningerne er i gennemsnit 35 år
  • Nye rør koster gennemenitlig 2,5 mio. kr. pr. kilometer
  • Der fornyes i gennemsnit 5 km kloakledning hvert år
  • Nye kloakrør har en levetid på ca. 75 år

Når du trækker ud i toilettet, eller vandet rinder ud i afløbet, tager Arwos imod dit spildevand. Faktisk renser vi hvert år 20 mio. liter spildevand.

Men inden vandet bliver renset på et af vores 7 renseanlæg, fragter vi det i de i alt 1.516 km kloakledning, som er fordelt over hele Aabenraa Kommune.

I et bakket landskab som Aabenraa Kommune, kan spildevandet ikke løbe nedad hele tiden. Derfor er vi nødt til at løfte det ind i mellem. Det sker i de 442 pumpestationer, som også er placeret rundt i Kommunen. Pumperne løfter spildevandet op, så det igen kan rinde i kloakledningerne.

Det er dog langt fra alt vand i kloakken, som sendes til renseanlæggene. 86 % af kloakken i Aabenraa Kommune er nemlig separeret. Det betyder, at regnvandet fra tagflader og indkørsler enten afledes lokalt eller sendes i en fælles regnvandsledning. Regnvandet fra disse ledninger munder ud i regnvandsbassiner, hvor det nedsiver.

Arwos har i alt 117 regnvandsbassiner rundt i Aabenraa Kommune.

Derfor graver vi hele tiden

Arwos har ansvaret for, at alle ledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner og renseanlæg renoveres og holdes ved lige. Derfor ser du os sikkert tit være i gang med at grave.

Da størstedelen af kloakledningerne blev anlagt i 1970’erne, skulle de for det første ikke kapere samme vandmængde som i dag. Imidlertid har klimaændringerne nødvendiggjort, at store dele af ledningsnettet nu kloaksepareres.

Det betyder, at spildevand og regnvand skilles ad i hver sin ledning. Regnvandet ledes direkte ud i naturen, imens spildevandet føres til renseanlægget. For det andet havde man i 1970’erne ikke samme viden og teknologi som i dag. Derfor var både etableringen og mange af ledningerne af meget ringe kvalitet – ikke kun i Aabenraa kommune, men i hele Danmark.

Store investeringer forude

Samtidig er ledningsnettet igennem årene ikke blevet renoveret og udskiftet i det omfang, der var behov for. Det er derfor, man i dag taler om, at de danske forsyningsselskaber har et stort renoveringsefterslæb.

Alene i Aabenraa kommune viser omfattende analyser, at Arwos skal investere ca. 3,5 milliarder kr. over de næste 50 år i Aabenraas spildvandssystem. Alternativet er bl.a. kloakoversvømmelser og alvorlige brud på ledningsnettet, der kan få hele veje til at falde sammen.

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
24. maj 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 13:00
→ Se alle åbningstider og adresser
24. maj 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser