Arwos A/S

Så mange ledninger har Arwos i jorden

Gemt under asfalt og cykelstier i Aabenraa Kommune har Arwos et stor net af kloakledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner og meget mere.

Kloakken i tal:

  • 1.516 km kloakledningsnet
  • 22.823 adresser til tilsluttet
  • Kloakledningerne er i gennemsnit 35 år
  • Nye rør koster gennemenitlig 2,5 mio. kr. pr. kilometer
  • Der fornyes i gennemsnit 5 km kloakledning hvert år
  • Nye kloakrør har en levetid på ca. 75 år

Når du trækker ud i toilettet, eller vandet rinder ud i afløbet, tager Arwos imod dit spildevand. Faktisk renser vi hvert år 20 mio. liter spildevand.

Men inden vandet bliver renset på et af vores 7 renseanlæg, fragter vi det i de i alt 1.516 km kloakledning, som er fordelt over hele Aabenraa Kommune.

I et bakket landskab som Aabenraa Kommune, kan spildevandet ikke løbe nedad hele tiden. Derfor er vi nødt til at løfte det ind i mellem. Det sker i de 442 pumpestationer, som også er placeret rundt i Kommunen. Pumperne løfter spildevandet op, så det igen kan rinde i kloakledningerne.

Det er dog langt fra alt vand i kloakken, som sendes til renseanlæggene. 86 % af kloakken i Aabenraa Kommune er nemlig separeret. Det betyder, at regnvandet fra tagflader og indkørsler enten afledes lokalt eller sendes i en fælles regnvandsledning. Regnvandet fra disse ledninger munder ud i regnvandsbassiner, hvor det nedsiver.

Arwos har i alt 117 regnvandsbassiner rundt i Aabenraa Kommune.

Derfor graver vi hele tiden

Arwos har ansvaret for, at alle ledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner og renseanlæg renoveres og holdes ved lige. Derfor ser du os sikkert tit være i gang med at grave.

Da størstedelen af kloakledningerne blev anlagt i 1970’erne, skulle de for det første ikke kapere samme vandmængde som i dag. Imidlertid har klimaændringerne nødvendiggjort, at store dele af ledningsnettet nu kloaksepareres.

Det betyder, at spildevand og regnvand skilles ad i hver sin ledning. Regnvandet ledes direkte ud i naturen, imens spildevandet føres til renseanlægget. For det andet havde man i 1970’erne ikke samme viden og teknologi som i dag. Derfor var både etableringen og mange af ledningerne af meget ringe kvalitet – ikke kun i Aabenraa kommune, men i hele Danmark.

Store investeringer forude

Samtidig er ledningsnettet igennem årene ikke blevet renoveret og udskiftet i det omfang, der var behov for. Det er derfor, man i dag taler om, at de danske forsyningsselskaber har et stort renoveringsefterslæb.

Alene i Aabenraa kommune viser omfattende analyser, at Arwos skal investere ca. 3,5 milliarder kr. over de næste 50 år i Aabenraas spildvandssystem. Alternativet er bl.a. kloakoversvømmelser og alvorlige brud på ledningsnettet, der kan få hele veje til at falde sammen.

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Vores ansvar Dit ansvar Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
↑ Til toppen
13. juli 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status