Arwos A/S

Her er rammerne for Arwos’ arbejde

Lovgivning, bekendtgørelser og strategier sætter klare rammer for, hvad Arwos kan og skal. Få en gennemgang og læs mere her.

Arwos løser mange vigtige samfundsopgaver. Eksempelvis er vi ene om at varetage affaldshåndteringen og spildevand i Aabenraa Kommune.

Men opgaverne følger klare krav og rammer  flere myndigheder. Nedenfor vil vi gennemgå de rammer, der er til vores arbejde fra.

Ejerstrategien er ejerens ramme

Aabenraa Kommune ejer 100 % af Arwos. Som ejer har Aabenraa Kommune klare forventninger til, hvordan selskabet drives, og hvordan arbejdet skal prioriteres.

Disse rammer er nedfældet i en ejerstrategi, som er vedtaget af byrådet i Aabenraa Kommune i juni 2020.

Du kan læse hele ejerstrategien her: Ejerstrategi Arwos

Affald reguleres af flere

Det er med Affaldsplanen, at Aabenraa Kommune sætter rammerne for, hvordan vi skal drive affaldsselskab.

“Affaldsplan 2013-2024. Restprodukter som ressource” er overskriften for den affaldsplan, som Byrådet i Aabenraa Kommune godkendte den 18. december 2013. Affaldsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Arwos.

Det finder affaldsplanen her…

De overordnede rammer for, hvordan affald skal håndteres, findes i affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om deponeringsanlæg.

Derudover udgiver regeringen hvert fjerde år en national affaldsredegørelse, senest i 2013 hvor den skiftede navn til ressourcestrategi. Den nationale strategi danner rammen for de kommunale affaldsplaner, som alle kommuner skal lave hvert 6. år. De kommunale affaldsplaner skal række 12 år frem i tiden, hvor de første 6 år i perioden skal være væsentligt mere præcist beskrevet end de næste 6 år.

I Aabenraa Kommunes regulativ for husholdningsaffald fastsættes reglerne for, hvordan husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Kommunen skal håndteres, så forurening og uhygiejniske forhold forebygges og anvendelse af ressourcerne begrænses gennem genanvendelse af affald. Det er også her regler om omfang og tilrettelæggelse af affaldsordningerne fastsættes.

Find alle regulativer og bekentgørelser her…

Klare krav til rent drikkevand

Drikkevandsforsyningen er reguleret af vandforsyningsloven og bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Find lovgivningen her…

På Kommunalt plan har vi en vandforsyningsplan, som beskriver den eksisterende og planlagte vandforsyningsstruktur i hele Aabenraa Kommune. Den finder du her…

Spildevandsplan sætter juridisk ramme

Alle kommuner i Danmark skal udarbejde en spildevandsplan, som blandt andet beskriver hvilke områder, der er kloakeret eller skal kloakeres. Det skal også fremgå af planen, hvordan spildevandet samles, renses og udledes.

Spildevandsplanen er det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til at kræve, at private ejendomme bliver tilsluttet offentlig kloak, ændringer i kloakeringen eller ekspropriering til nye anlæg. Arwos sørger for, at tilslutninger, kloakeringer og andre tiltag udføres.

Spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 28. november 2018. Du kan læse den her…

Spildevandsområdet er desuden reguleret gennem en lang række love inden for miljøbeskyttelse, betalingsregler mv. Dem finder du her…

 

4. december 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status