banner Forbrugervalg Jordbær

Forbrugervalg 2017

Forbrugervalget i Arwos er afgjort. Der blev plads til både en gammel kending og en ny i bestyrelserne for Arwos Vand og Arwos Spildevand.

Carsten Kjær Jürgensen, som også har siddet i bestyrelsen i den forgangne periode blev valgt med 209 stemmer. Hernæst blev Gunnar Hansen valgt med 139 stemmer.

Efter kommunalvalget konstitueres den øvrige del af bestyrelsen. Her vil fire politikere blive udpeget til bestyrelserne, hvoraf enskal være formand. Der er i alt afgivet 422 stemmer svarende til en valgprocent på 1,7.

Den nye bestyrelse træder i kraft den 1. januar.

  

Kend din kandidat

Carsten Kjær Jürgensen
Jeg er 34 år og bor på en lille økologisk landejendom udenfor Aabenraa med min kone og vores 3 børn. Til dagligt er jeg produktionsleder, mens fritiden bruges på gården, familien og arbejdet omkring miljøet og rent drikkevand i Aabenraa Kommune.
Jeg har været forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Arwos de sidste 4 år, og er blevet valgt som formand for Vandrådet i Aabenraa Kommune. Jeg brænder for arbejdet med miljøet, for bæredygtighed, rent drikkevand og for at efterlade en ren naturtil vores børn og børnebørn. Jeg genopstiller, da jeg fortsat ønsker at præge udviklingen i Arwos.

Gunnar Hansen
Stem på kompetence til Arwosbestyrelsen, overvej at stemme på mig. Jeg lover til gengæld at forberede mig på at forfægte den menige forbrugers interesse, som også skal gå hånd i hånd med Arwos-interesserne.
Arwos bør løse kerneopgaverne så omkostningseffektivt som muligt til gavn for alle i Aabenraa kommune. Fra mit daglige virke som bestyrelsesformand i GF Forsikring med 250 ansatte ved jeg, hvor vigtig det er for hele driften, at bestyrelsen er "tæt på" og sætter retning for virksomheden.
Se www.facebook.com/gfholmhansen/ kontakt mig på 6171 8123 eller mail dk.gunnarhansen@gmail.com

Iben Hauschultz
Jeg er 55 år, mor til tre voksne børn og bor i Tinglev. At passe på miljøet og naturen og belaste begge dele mindst muligt, bør være en naturlig del af et almindeligt moderne liv. Jeg kan godt lide tanken om, at vi sammen passer på miljøet og efterlader naturen ren og klar til næste generation. Det, jeg kan bidrage med som bestyrelsesmedlem, er en sund ritisk sans, erfaring fra arbejde i politisk ledede organisationer og lysten til at sikre en sund økonomi i det forsyningsselskab, der leverer vand og renser vores spildevand.

Jens Christian Clausen
Når jeg stiller op igen, er det fordi, jeg synes det har været et spændende forløb. Har givet et modspil til den politiske sammensætning i bestyrelsen, samt vil sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet de næste 4 år. Hermed et par bullets på positive elementer fra de forbrugervalgte: Der er et klart større fokus på Arwos som selskab og dets fremtid. Der er en større lyst og åbenhed omkring sammenlægninger og samarbejder. Tør sætte spørgsmålstegn ved flere ting som strategi og politik. Tænker mindre på genvalg og mere på forretning. Vi kommer forhåbentligt til at sætte en dagsorden i vandrådet.

Michael Madsen
Beslutninger bør være drevet af data. Arwos berører mange aspekter i samfundet, og der flyder et væld af data internt i virksomheden, som kan gøre processer mere effektive og bibringe ledelsen ny viden om omkostninger forbundet med kerneforretningen.
Med min baggrund inden for biogas og spildevand med alsidig erfaring fra forskningsverdenen, rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og senest som selvstændig, er jeg godt rustet til at udfordre gængse holdninger i vandbranchen. Mit kandidatur bygger på datadreven forretningsudvikling, øget automation, sund driftsøkonomi og robuste ledelsessystemer.

Tidsplan for valget

12. oktober 2017: Informationsmøde

Giv gerne et tip om, at du kommer til informationsmødet på telefon 7693 0000 eller mail arwos@arwos.dk.

 

17. oktober 2017: Frist for opstilling af kandidater

31. oktober 2017: Valghandling starter

14. november 2017: Valghandling slutter

21. november 2017: Godkendelse og offentliggørelse af resultat

Spørgsmål/Svar

Faktuelle spørgsmål om driften af Arwos, finder du svar på i hæftet "Tal og Fakta". Det finder du her...

I hvilke bestyrelser sidder der forbrugervalgte?
Arwos består af 6 virksomheder med hver sin bestyrelse. I Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S sidder der to forbrugervalgte repræsentanter i hver sin bestyrelse.

Kan man stille op til flere af Arwos' bestyrelser?
Der er samvalg til de to bestyrelser i Arwos Spildevand og Arwos Vand. Derfor stiller man op til og vælges til begge bestyrelser.

Får man bestyrelseshonorar?
Ja, som medlem af Arwos' bestyrelser får man honorar pr. selskab, man sidder i.

Hvem sidder i bestyrelsen foruden de forbrugervalgte?
I de to bestyrelser for Arwos Vand og Arwos Spildevand sidder der fire politikere samt en ekstern med særlig faglig viden, som alle er udpeget af byrådet. Derudover sidder der i Arwos Holding og Arwos Service tre medarbejder-
repræsentanter. Du kan læse mere i Tal og Fakta om, hvordan bestyrelserne i de enkelte selskaber er sammensat.

Læs Valgregulativet her...