Arwos A/S

Bestyrelse og selskabskonstruktion

Arwos’ bestyrelser er sammensat af kommunalpolitikere, forbrugervalgte og professionelle. Se Arwos bestyrelser her.

Det er vedtaget ved lov, at hvert selskab skal have sin egen isolerede økonomi, og at økonomien skal hvile i sig selv. Det betyder, at indtægter og udgifter skal balancere i det enkelte selskab, og hvis der f.eks. er overskud i et selskab, må pengene ikke bruges til at dække underskuddet i et andet.

Et eventuelt overskud skal altid komme borgerne til gode ved f.eks. takstnedsættelser eller investeringer i langsigtede og bæredygtige løsninger.

Du finder medlemmer af bestyrelserne her…

Du finder medlemmerne af ledelsen her…

Selskaberne varetager følgende opgaver

Arwos Service A/S

 • Administration af 4 driftsselskaber

Arwos Vand A/S

 • Drift af vandværker
 • Levering af drikkevand
 • Udbygning af forsyningsnettet
 • Renovering og vedligeholdelse

Arwos Spildevand A/S

 • Drift af renseanlæg
 • Behandler spildevand
 • Håndterer overfladevand
 • Udbygger kloaknettet
 • Renoverer og vedligeholder

Arwos Affald A/S

 • Bortskafning af husholdningsaffald
 • Indsamling af genbrugeligt affald
 • Drift af Genbrugspladser

Arwos Deponi A/S

 • Efterdrift af Aabenraa Kommunes lukkede deponi i Sdr. Hostrup.

 

Bestyrelsen i Arwos

Formand, Alle bestyrelser
Kjeld Hansen
Medlem, Alle bestyrelser
Christian Panbo
Medlem, Alle bestyrelser
Eivind Underbjerg Hansen
Alle bestyrelser
Søren Frederiksen
Ekstern sagkyndig, Alle bestyrelser
Peer Slipsager
Forbrugervalgt, Vand & Spildevand
Gunnar Hansen
Forbrugervalgt, Vand & Spildevand
Claus Hansen
Medarbejdervalgt, Holding & Service
Bianca Dam
Medarbejdervalgt, Holding & Service
Thomas Toustrup Nissen
Medarbejdervalgt, Holding & Service
Henrik Hansen
Medarbejdervalgt, Holding & Service
Kresten Thomsen
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser