Arwos A/S

Sådan påvirker corona-nedlukning Arwos

Tirsdag den 11. marts annoncerede regeringen, at corona-virussen betyder omfattende nedlukninger af den offentlige sektor. Det omfatter også Arwos. Her er listet op, hvordan det påvirker driften hos Arwos

Kort og godt

Vi er en offentlig arbejdsplads, og vi har valgt at sende vores personale hjem i videst muligt omfang.  Det betyder bl.a. at

  • Arwos vil  åbne genbrugspladser tirsdag den 31. marts. Hvilke meldes ud mandag den 30. marts.
  • Genbrugsbutikker holder lukket til og med den 13. april 2020.
  • Tømning af genbrugsbeholderen genoptages den 30. marts (Dagrenovation tømmes som normalt)
  • Kundeservice er lukket for fysisk adgang. Tlf. er åben – tlf. 76 93 00 00.

OPDATERET DEN 2. APRIL 2020 kl. 14:03

Affald

Tømning af dagrenovation foregår som normalt.

Tømning af genbrugsbeholderen tømmes som normalt

Genbrugspladser
Genbrugspladserne er åbne i Kliple, Kobro, Padborg, Tumbøl og Aabenraa som normalt

Åben Plads (selvbetjent adgang fra kl. 5-22) i Aabenraa er også lukket indtil videre.

Mini-pladserne i Stubbæk og Løjt er også lukket

Grenafhentningen kører upåvirket. Dvs. vi efter forudgående aftale henter grene. Vi har oprettet flere afhentningsdage i anledning af coronal-lukningen.

Genbrugsbutikkerne: Begge genbrugsbutikker holder lukket fra torsdag den 12. marts 2020 og foreløbigt frem til den 13. april 2020. Begge dage inklusiv.

Deponiet: Deponi holder åbent som normalt i perioden.

Vand & Spildevand

Vand og spildevand: Arwos vil opretholde en drift af spildevands- og drikkevandsforsyningen under størst mulig hensyntagen til medarbejdernes sikkerhed.

I gangværende anlægsprojekter bliver i første omgang ikke påvirket, men vi er i løbende dialog med entreprenørerne, om forholdene skulle ændre sig. Vi opfordrer berørte kunder til at orientere sig på de enkelte projekters hjemmesider her…

Tømning af bunkfældningstanke forsætter som normalt.

Kundeservice

Kundecentret på Forsyningsvejen 2 er lukket for personlig henvendelse. Har du spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte os på telefon 7693 0000 eller mail arwos@arwos.dk. Da vi kører med reduceret bemanding, beder vi om, at henvendelser koncentreres om akutte sager.

Vedrører dit spørgsmål din regning eller forbrug, er du velkommen til at ringe på 7693 0000 eller skrive til vores kundeservice direkte på mail afregning@arwos.dk.

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål til omkring corona-virus/covid-19, bør du kontakte myndighederne.

Du finder al information på www.coronasmitte.dk

Nedenfor er samle svar på få spørgsmål, som omfatter Arwos’ arbejdsopgaver.

Hvorfor har genbrugspladserne lukket?

Aabenraa Kommune og Arwos følger de retningslinjer, som vi har fået fra regeringen og KL om at hjemsende alle medarbejdere, der ikke beskæftiger sig med samfundskritiske opgaver. Det gælder private borgeres adgang til genbrugspladserne, som måske kan synes kritisk for den enkelte, men ikke for samfundet som helhed. Vi beder derfor vores kunder om at opbevare de genbrugelige ting, indtil det igen bliver muligt at komme på genbrugspladserne.

Grenafhentningen kører dog videre. Vi har nu oprettet ekstra tømmedage for grenordning.

Hvad gør jeg, hvis jeg har mere dagrenovation, end der er plads til i min skraldespand?

Har du mere husholdningsaffald, end der er plads til i skraldespanden? Arwos fået etableret en midlertidig løsning frem til 29. marts, hvor forbrugerne via MobilePay kan bestille et sækkemærke. Det koster 30 kr. pr sæk.

  1. Åben MobilPay appen
  2. Skriv det beløb, som svarer til det antal sække, som du vil stille. (1 sæk =30 kr., 2 sække = 60 kr. osv.)
  3. Send til tlf. nr. 46 70 76
  4. Skriv din adresse i kommentarfeltet
  5. ”Send penge”

Når du har fået kvitteringen for overførslen op på skærmen, kan du stille din sæk(ke) frem. Vær opmærksom på, at det kun gælder for næste tømning.

Under normale omstændigheder vil du kunne købe et fysisk sækkemærke i vores genbrugsbutikker, der pt er lukket. Har du sækkemærker i gemmerne, kan du stadig benytte dem.

Hvorfor tømmer i dagrenovation og ikke genbrugsbeholder?

Aabenraa Kommune og Arwos følger de retningslinjer, som vi har fået fra regeringen og KL om at hjemsende alle medarbejdere, der ikke beskæftiger sig med samfundskritiske opgaver. Det gælder tømning af genbrugsbeholder, som måske kan synes kritisk for den enkelte, men ikke for samfundet som helhed.

Det handler nemlig ikke alene om tømningen, men også den efterfølgende sortering. Eks. håndsorteres pap, papir og blød plast-siden på et bånd i Aabenraa, hvor medarbejdere står side om side.

Dagrenovation udgør dog en sundhedsrisiko, hvis ikke den tømmes. Derfor vurderes tømningen af denne at være kritisk infrastruktur.

Hvad skal jeg gøre med mit genbrugsaffald?

Overvej hvad du putter i genbrugsbeholderen. Pap fylder meget og kan med fordel lægges samles et andet sted i perioden. Det giver plads til andre ting. På samme måde kan dåser og flasker håndteres på anden vis.

Når vi igen åbner genbrugspladsen, kan du komme med dit genbrugsaffald her.

Får jeg penge tilbage for manglende tømninger?

Som udgangspunkt er der ikke mulighed for tilbagebetaling i vores affaldsregulativ. Men også på det her område vil vi følge de anvisninger, vi får fra myndighedernes side, og vil informere om det, så snart vi ved noget konkret.

Kan corona smitte via affald?

Brancheforeningen Dansk affaldsforening har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at undersøge, om affald fra smittede personer skal bortskaffes som klinisk risikoaffald i stedet for som dagrenovation. De fik flg. Svar:

“Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for særlige forholdsregler ved afhentning af affald fra karantæne-bopæle.

Coronavirus har det generelt rigtig svært udenfor værtskroppen, og sidder den på overflader, dør den simpelthen efter senest 10-12 timer, særligt nu, hvor det er køligt. Den spredes i øvrigt i dråbeform og er ikke luftbåren.”

Rest- og madaffald (hvor virus måske har bedre overlevelsesmuligheder) er pakket ind i poser, så her er virus indkapslet, kan man sige.

Skraldemændene kan dog som ekstra forholdsregel have en håndsprit i lommen, og afspritte hænder oftere end ellers – og særligt inden spisepauser.

Aabenraa Kommune har i øvrigt meddelt os, at affald fra sygebesøg hos formodede smittede og fra dem, som er smittet, skal dobbeltemballeres inden det bortskaffes som dagrenovation. I behøver derfor ikke være bekymret for, at det er en smittekilde.

Hvis der sættes folk i karantæne, eller hvis der er smittede i boligforeninger, kører vi en ekstra beholder ud med lås til affaldet.

Kan corona smitte via spildevand?

I et svar til brancheorganisationen DANVA skriver Miljøministeriet bl.a.:

”Vi er i kontakt med Miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne, hvor vi også drøfter mulighederne for at få udarbejdet materiale, der er egnet til bred kommunikation og vender tilbage, når der er nyt herom.

For indeværende har vi modtaget følgende svar fra Statens Serum Institut, som Sundhedsstyrelsen er enig i. Erfaringer fra SARS-Cov udbruddet 2003-2004 viser, at virus blev udskilt via fæces, men det menes ikke at være en betydende smittevej…”

Læs mere her…

23. oktober 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status