Arwospulje Landingpage

Arwos Puljen til viden, forskning og innovation

Hos Arwos håndterer vi hver dag vand, spildevand, affald og genbrug for mange tusind mennesker med det klare mål at give naturens ressourcer uspoleret videre til de kommende generationer. Selvom vi overalt i Danmark hele tiden bliver bedre til at passe på miljøet og vores fælles ressourcer, er der konstant brug for udvikling og nye idéer på området. Derfor sikrer Arwos Puljen til viden, forskning og innovation, at grøn forskning, uddannelse og idéudvikling på forsyningsområdet og i Aabenraa får en vigtig håndsrækning.

Arwos Puljen støtter innovative uddannelses- og forskningsprojekter inden for Arwos’ kernekompetencer på forsyningsområdet. Vi giver støtte til mange forskellige typer projekter – lige fra mindre hold- og gruppeprojekter, tværfaglige udviklingsprojekter og individuelle projekter til bacheloropgaver, specialer og afgangsprojekter samt afhandlinger og forskningsprojekter.

Uanset projektets størrelse og type er det afgørende, at det bevæger sig inden for forsyningssektoren og Arwos’ forretningsområder og er i stand til at nytænke, hvordan vi f.eks.

  • Beskytter og bevarer vores drikkevand
  • Begrænser affaldsmængden og øger genbrug
  • Udvinder ressourcer fra affald og spildevand
  • Håndterer vores spildevand og regnvand/overfladevand
  • Videndeler på forsyningsområdet
  • Udvikler en forretningsmodel for den optimale forsyningsvirksomhed 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget kan der ansøges om?

Arwos Puljen til viden, forskning og innovation er på i alt 500.000 kr. Der kan både søge om beløb fra få tusind kroner til mindre projekter og beløb over 100.000 kr. til eksempelvis større forskningsprojekter. Arwos Puljen gør det således muligt at søge om støtte til eksempelvis indkøb af udstyr og materialer til brug i forbindelse med et projekt, udvikling af prototyper, rejseudgifter samt udstilling og formidling af konkrete projekter. Der kan dog ikke søges puljemidler til dækning af lønudgifter. Lige nu kan der søges støtte til igangværende projekter samt til projekter, der igangsættes i 2018 eller 2019.

Hvilke krav stiller Arwos til puljemodtagerne?

Afrapportering og videreformidling

Hos Arwos vil vi rigtig gerne følge med i de projekter, der opnår støtte, og derfor beder vi alle puljemodtagere løbende rapportere til os om projektets fremdrift. Samtidig er det afgørende, at

resultaterne af de støttede projekter videreformidles således, at andre kan få gavn af dem, og at Arwos nævnes i denne forbindelse.

Alle puljemodtagere skal ligeledes deltage i et fagligt arrangement i forbindelse med tildelingen af midler for at holde et indlæg om de respektive projekter og deres perspektiver.

Lokal forankring

Som lokalt forsyningsselskab er det meget vigtigt for os, at de støttede projekter har en vis grad af lokal forankring i Arwos’ forsyningsområde. Lokal forankring skal i denne sammenhæng forstås som, at dele af projektet i praksis udføres i Arwos´ geografiske område eller med grundlag i tal- eller datamateriale fra Arwos - eller at den viden, projektet frembringer, er direkte overførbar til Arwos’ område, her forstået som enten geografisk eller driftsmæssigt.

I denne sammenhæng stiller vi os naturligvis til rådighed for de projekter, der opnår støtte. Det kan f.eks. være i form af vidensmedarbejdere eller Arwos’ datagrundlag, beregninger, prognoser og prøver. Ligeledes gør vi det muligt for puljemodtagerne f.eks. at udføre forsøg på et af vores renseanlæg eller afprøve prototyper på en genbrugsplads.

Hvem er dommerne?

Der er et dommerpanel bestående af tre erfarne fagkompetencer, der afgør hvilke projekter, der opnår støtte fra Arwos Puljen til viden, forskning og innovation – samt hvor meget de enkelte projekter støttes med. De tre dommere er:

Sara Egemose

Sara Egemose er Adjunkt Ph.d. ved biologisk institut, Syddansk Universitet. Hendes forskning er fokuseret på dels metoder til håndtering af regnvand og disses effekt på miljøet og dels på andre typer af afstrømning, f.eks. fra landbruget. Sara Egemoses forskning er kendetegnet ved at være meget anvendelsesorienteret og gennemføres således i i tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og offentlige myndigheder.

Som dommer for Arwos Puljen til viden forskning og innovation, vil Sara Egemose især lægge vægt på:

”For mig er det afgørende, at projektet både er nytænkende og innovativt. Det er således ikke nok, at det er nyt, for i forskningsøjemed er nyt ikke nødvendigvis lig med innovativt. Så med andre ord er jeg på udkig efter noget, der er både er banebrydende, ikke er set før og som konkret kan være med til at gøre en forskel.

Det er også meget vigtigt, at ansøgningen er gennemarbejdet. For det vidner om ansøgerens formidlingsevner. Vi stiller krav til, at alle projekter, der modtager støtte fra Arwos Puljen til viden, forskning og innovation, skal videreformidles til glæde og gavn for andre, så derfor betyder det noget, om forudsætningerne er til stedet for dette.”

Jacob Hartvig Simonsen

Jacob Hartvig Simonsen er direktør for Dansk Affaldsforening og har fokus på at indrette og modernisere affaldssektoren, så affaldsselskaber og kommuner kan levere ydelser af høj kvalitet. Det handler om etablering af rammevilkår, der muliggør udvikling, mere genanvendelse og bedre

ressourceudnyttelse. Oprindelig er Jacob Hartvig Simonsen uddannet Cand. Merc. Jur. og har også en master i corporate communication. Jacob Hartvig Simonsen har tidligere været dirktør i RenoSam og har arbejdet med affald som Chefkonsulent i Kommunernes Landsforening og som rådgiver i COWI.

Som dommer for Arwos Puljen til viden, forskning og innovation vil Jacob Hartvig Simonsen især lægge vægt på:

”Som affaldsmand, der er dybt involveret i forsyningssektoren, ser jeg gerne, at puljemidlerne går til at støtte forskning og innovation, der kan bringe vores velfungerende forsyningssektor videre. Vi skal i vores samfund blive bedre til at udnytte vores ressourcer effektivt. Jeg vil have forkærlighed for projekter, der går på at fremme kvaliteten i genanvendelsen, recirkulering og udnyttelse af ressourcer. Vi mangler nogle teknologiske og innovationsmæssige landvindinger for at nærme os en mere cirkulær økonomi. Jeg håber og tror på, at idérigdommen er stor og håber at se en række konkrete og virkeligsnære projekter, der kan bringe os et skridt i den rigtige udviklingsretning.”

Christian Udby Olesen

Christian Udby Olesen har siden 2009 været adm. direktør for Arwos, der i dag er en innovativ, engageret og aktiv forsyningsvirksomhed med et klart mål og fokus på udvikling. Oprindeligt er Christian Udby Olesen uddannet ingeniør og har siden suppleret med en række uddannelsen inden for bl.a. humanøkologi, projektledelse og topledelse. Christian Udby Olesen har tidligere været ansat som afdelingschef i den rådgivende ingeniørvirksomhed Grontmij Carl Bro og som teknisk chef i Augustenborg Kommune.

Som dommer for Arwos Puljen til viden, forskning og innovation vil Christian Udby Olesen især lægge vægt på:

”Som lokal forsyningsvirksomhed vil vi hos Arwos fastholde viden og udvikling i Sønderjylland. Via Arwos Puljen til viden, forskning og innovation kan vi være med til at sikre, at vi lokalt får tilført ny viden i vores område og til forsyningssektoren generelt gennem et stærkt samarbejde med universiteter og andre førende uddannelsesinstitutioner. Jeg vil derfor tillægge projekternes lokale forankring stor betydning og håber på at se nytænkende projekter, der bakker op om samfundsudviklingen i Sønderjylland.

Som praktiker med hands-on på en forsyningsvirksomhed hver eneste dag, vil jeg ydermere vægte, at projekterne er virkelighedsnære og brugbare. Så selvom forskning selvfølgelig tager tid, skal der være et klart og veldefineret mål.”

 Eksempel på tidligere støtte fra Arwos Puljen

Da professor Kasper Reitzel, SDU, fik støtte fra Arwos Puljen.

 

Puljemodtagere 2016

pdfSDU - Mogens Flindt 
pdfDTU - Mette Broholm 
pdfSDU - Charlotte Jørgensen og Kasper Reitzel

 

 Ansøg her 

 

Navn (*)

Invalid Input
Mail (*)

Indtast venligst en gyldig E-mail adresse
Telefon (*)

Invalid Input
Uddannelsesinstitution (*)

Invalid Input
Projektets titel (*)

Invalid Input
Beløb der søges om (*)

Invalid Input

Vedhæft

Projektbeskrivelse (*)

Invalid Input
Budget (*)

Invalid Input
Tidsplan (*)

Invalid Input