Arwos A/S

Læs om de konkrete studieprojekter

Arwos har gennem tiden samarbejdet med mange ph.d.- og specialestuderende. Læs eksempler på samarbejderne her.

Her finder du uddrag og selve opgaver fra de konkrete studierelaterede projekter, som Arwos har bidraget til.

Miljøvurderingen af husstandsindsamling af tekstiler – Cecilie Madsen

Cecilie Madsen er civilingeniør, og under sit studie var hun i en længere periode hos Arwos. Da Arwos bl.a. stod foran at skulle rulle en husstandsindsamling af tekstiler ud til alle borgerne i Aabenraa Kommune, hjalp Cecilie vha. en LCA (Livs Cyklus Analyse) Arwos med at afklare, om indsamling af tekstiler ville have en positiv eller negativ miljømæssig effekt i forhold til forbrænding af tekstiler. Da analysen viste, at selve indsamlingen af tekstiler til fremstilling af isoleringsmaterialer, ville have en positiv miljømæssig effekt valgte Arwos bl.a. med udgangspunkt i Cecilies rapport at udvide en forsøgsordning i Tinglev til alle kommunens 59.000 borgere.

February 5th, 2018

February 5th, 2018

Effektive bassiner – Melanie Sønderup

Melanie Sønderup var civilingeniørstuderende hos Arwos. I to år har hun arbejdet med sit forskningsprojekt “Bassiner til reduktion af processer, effektivitet og metodeudvikling”. Hendes afhandling undersøger, om knust beton kan bruges som filtermateriale til at fjerne fosfor fra regnvandsbetingede udløb. Hvis den knuste beton effektivt kan binde fosforen, kan f.eks. algevæksten i søer og vandløb begrænses.

Grænseoverskridende samarbejder om bioaffald – Morten Bang

I Arwos’ affaldsafdeling var Morten Bang Jensen fra DTU Miljø ansat som studerende. Hans projekt var et grænseoverskridende samarbejde om bioaffald med deltagelse af bl.a. forsyningsselskaber i Aabenraa, Haderslev, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig. Morten Bang Jensens phd-projekt opstiller og analyserer forskellige scenarier for fremtidens indsamling og nyttiggørelse af bioaffald i hele grænseregionen. Projektet er støttet af Interreg 4a.

26. september 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
Lukket
Deponi
Lukket
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status