banner om arwos groenne guldkorn rullegræs 2017

Grønne Guldkorn

Arwos støtter hvert andet år lokale foreninger, skoler og virksomheders initiativer inden for Arwos' forretningsområder: Affald, genbrug, vand, spildevand mv.

Puljen Grønne Guldkorn er på 500.000 kroner og uddeles i foråret 2019 i forbindelse med Arwos' generalforsamling.

arwos-gronne-guldkorn

Hvem og hvad kan der søges om
I er en forening, organisation, institution, skole (0.-10. klasse) eller virksomhed med bopæl i Arwos' forsyningsområde.
Hernæst er det vigtigt, at idéen kan komme mange til gavn.

Hvilken type projekter honoreres?

  • Gode idéer, der skal konkretiseres eller føres ud i livet – har du f.eks. altid drømt om at lave en forsøgsordning for indsamling af storskrald i hele din boligblok, eller kribler det i fingrene for at bygge en legeplads kun af genbrugsmaterialer?
  • Adfærdsændrende initiativer – har du en idé til, hvordan man kan få flere til at lade være med at bruge toilettet som skraldespand eller sortere affaldet bedre?
  • Produktudvikling – kan du opfinde en selvsorterende skraldespand, udvikle nyt og genialt undervisningsmateriale om vandets kredsløb eller tænke et smart system, der får endnu flere til at vælge vand fra hanen i stedet for flaskevand?

Der gives IKKE støtte til private projekter som f.eks. afvandingssystemer eller affaldssortering på egen grund. Ligeledes gives der heller ikke støtte til virksomheders udvikling, salg eller markedsføring af kommercielle produkter.

Dommerne

Sara Egemose er Adjunkt Ph.d. ved biologisk institut, Syddansk Universitet. Hun forsker bl.a. i metoder til håndtering af regnvand og deres effekt på miljøet. Sara Egemoses forskning kan bl.a. bruges af virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og offentlige myndigheder, og derfor arbejder hun tæt sammen med dem alle,

Jacob Hartvig Simonsen er direktør for Dansk Affaldsforening. Det er hans opgave at udvikle hele affaldssektoren, så alle landets affaldsselskaber og kommuner kan levere ydelser af høj kvalitet. For Jacob handler det meget om at skabe de rigtige rammer for mere genanvendelse og bedre ressourceudnyttelse.

Christian Udby Olesen har siden 2009 været adm. direktør for Arwos. Christian lægger afgørende vægt på, at Arwos skal være med til at fastholde gode idéer, viden og udvikling i Aabenraa. Derfor er han glad for, at alle tidligere Grønne Guldkorn både har været virkelighedsnære og brugbare, så de har gjort en konkret forskel i Aabenraa kommune.

 

De fik støtte i 2015

Dagplejen Aabenraa
Den kommunale dagpleje i Aabenraa har i 2015 sat naturen og vores fælles miljø højt på dagsordenen. Hele året har de 123 dagplejere, 461 børn og ikke mindst deres forældre haft fokus på bæredygtig adfærd. Det har været en stor succes, der bl.a. har resulteret i, at alle dagplejere i Aabenraa er blevet certificerede naturdagplejere, og at dagplejehjem og legestuer har fået "grønt flag". Dagplejen Aabenraa er nu klar til at bygge videre på de mange gode erfaringer. Dette gøres ved i hele 2016 at fortsætte den grønne linje og sætte endnu mere fokus på miljø, bæredygtighed og aktiviteter. Målet er at give børnene et solidt fundament og gode vaner at vokse på. Allerede fra dagplejealderen vil Dagplejen i Aabenraa således skabe forudsætningerne for, at børnene vokser op med viden om og ansvar for vores fælles miljø.

Dommerne siger:
"Det er et meget positivt projekt, der i en tidlig alder sætter fokus på ansvaret for vores fælles miljø, og hvordan vi hver især kan gøre en forskel. Ligeledes er det et stort plus, at projektet vil glæde og komme rigtig mange mennesker i Aabenraa kommune til gode. Projektet engagerer dagplejerne og sikrer den afgørende videreformidling, ligesom det passer rigtig godt ind i Arwos' kerneområde om bæredygtig adfærd. Vi vil derfor med glæde støtte Dagplejen Aabenraas ønske om at fortsætte den gode indsats."

Det gives støtten til:
Dagplejen Aabenraas projekt er et Grønt Guldkorn, der støttes af Arwos med kr. 25.000,-. Beløbet gives til at uddanne en del af dagplejerne, som derefter vil fungere som ambassadører i forhold til de øvrige dagplejere og som således får en væsentlig opgave med videreformidling. Støtten sikrer forsat fokus på emnerne miljø og bæredygtighed, ligesom alle dagplejere skal udarbejde en årsplan med tilhørende handlingsplaner for aktiviteter. Indsatsen danner det nødvendige grundlag for, at Dagplejen i Aabenraa kan opretholde sine certificeringer og grønne flag. Beløbet gives endvidere til materialer til børnene i forbindelse med de planlagte aktiviteter.

Bolderslev Lokalråd
Man kan næsten allerede se det for sig: Femten flotte graffitimalede skraldespande opsat ved Bolderslevs Grønne sløjfer, der er 22 km vandre- og cykelstier midt i naturen. Der er nemlig Bolderslev Lokalråds vision, der med skraldespandende dels vil sikre, at affald ikke smides i naturen og dels via udsmykningen sætte fokus på, at affald er en ressource. Udsmykningen af de 15 skraldespande kommer til at ske som en del af Bolderslevs markedsdag og vil aktivere områdets unge mennesker.

Dommerne siger:
"Det er en rigtig god idé, der understreger, at Bolderslev Lokalråd ønsker at leve op til visionen om at være et grønt lokalsamfund i en grøn kommune. Projektet kan være med til skærpe unges forståelse af ressourceforbrug og -kredsløb. Endvidere er det et projekt, der gør en konkret forskel for miljøet og som kommer hele lokalsamfundet til gode." 

Det gives støtten til:
Bolderslev Lokalråd støttes med kr. 32.000,- til 15 galvaniserede skraldespande og materialer til udsmykning.

Deutsche Schule Rothenkrug
På den tyske skole i Rødekro har man fået en god idé: Skolen vil genbruge elektronisk legetøj. Eleverne skal udfordres til at konstruere og bygge helt nye ting af det udtjente legetøj og således sikre, at ressourcerne genbruges i stedet for at gå tabt. Deutsche Schule Rothenkrug har tre konkrete mål med indsatsen: At give eleverne forståelse for, at jordens ressourcer er begrænsede, at vække nysgerrighed og opfindsomhed, og sidst men ikke mindst at ændre adfærd og opfattelsen af, at gammelt udstyr ingen værdi har. I stedet skal der nu tænkes kreativt og bærdygtigt.

Dommerne siger:
"Vi er rigtig begejstrede for Deutsche Schule Rothenkrugs Grønne Guldkorn. Vi har nemlig ikke tidligere set ansøgninger, der handler om upcycling af elektronisk legetøj, og der er ingen tvivl om, at det er et godt indsatsområde. Projektet sætter ydermere fokus et område, som ikke blot kan gøre børn og unge nysgerrige og kreative, men også give dem forståelse for, at der er begrænsede ressourcer til rådighed. Der er dermed god mulighed for at opnå en adfærdsændring hos målgruppen."

Det gives støtten til:
Arwos støtter Deutsche Schule Rothenkrugs genbrugsprojekt med kr. 20.000,- til udvikling og implementering af projektet, der bl.a. omfatter besøg på genbrugsstation, undervisning og værkstedstimer.

De Danske Børneinstitutioner
De Danske Børneinstitutioner FDBB vil sikre, at børn allerede i børnehave og indskoling lærer at tage ansvar for vores natur, miljø og drikkevand. Måden det gøres på, er et sandt Grønt Guldkorn, for De Danske Børneinstitutioner vil nemlig udvikle en helt speciel trailer. Idéen er at lave en mini-genbrugsstation med affaldssortering, genbrugsbutik, vandrensningsanlæg og undervisningsmaterialer og samle det hele på én trailer. Traileren skal sammen med en naturvejleder herefter besøge alle børnehaver og skoler i Aabenraa Kommune. Her vil naturvejlederen med hjælp fra traileren og små lærerige forløb vise, hvorfor genbrug er vigtigt, og hvorfor og hvordan vi skal passe på vores natur og grundvand.

Dommerne siger:
"Det er et ekstremt sympatisk projekt, der på fornemmeste vis samler alle Arwos' kerneområder på én og samme trailer. Det er et stort plus, at traileren således både omfatter affald og genbrug samt vand og spildevand. Idéen er god og kreativ, og vi er især begejstrede for, at den vil kunne komme alle børneinstitutioner og skoler i Aabenraa kommune til gode – offentlige såvel som private. Vi tror på, at projektet kan gøre en forskel og på en sjov og anderledes måde skabe forståelse hos børnene for naturens kredsløb og bæredygtighed. Så det er med stor fornøjelse, at vi støtter De Danske Børneinstitutioner, og vi glæder os til at se det endelige resultat."

Det gives støtten til:
De Danske Børneinstitutioners mobile mini-genbrugsstation støttes af Arwos med kr. 81.500,-
Traileren og øvrigt materiale skal udarbejdes i et samarbejde med Arwos. Beløbet dækker udvikling og afprøvning af koncept og materialer i 2016 og gives under forudsætning af, at De Danske Børneinstitutioner sikrer den brede formidling af projektet til skoler og børneinstitutioner i lokalområdet.

De fik støtte i 2017

Agoraen, Høje Kolstrup
Modtager: Ca. 75.000 kr.

Projektbeskrivelse:
Mange tusinde mennesker benytter eller passerer forbi Agoraens udendørsanlæg på Høje Kolstrup. Stedet er samlingspunkt for megen leg, sport og sociale aktiviteter.
Agoraen ønsker derfor en offentlig, udendørs vandpost i området. Vandposten skal døgnet og året rundt bidrage til, at flere drikker det velsmagende Aabenraa-vand, i stedet for at købe flaskevand og sodavand. Vandposten placeres ved et centralt mødested med nye bænke til ophold.

Dommerne siger:
Her på egnen har vi enorme underjordiske ressourcer i form af rent drikkevand – tilmed Danmarks mest velsmagende her i Aabenraa. Så hvorfor putte med det? En drikkevandsfontæne i det offentlige rum er et projekt, som er direkte relateret til Arwos forsyningsområde. I et aktivt byrum som Høje Kolstrup er vi overbevist om, at en fontæne vil have en positiv indvirkning på omgivelserne og de mange mennesker som benytter det.

Forudsætning for støtte:
Af hensyn til forsyningssikkerheden vil Arwos gerne opsætte vandpost. Derfor er modtagerbeløbet også angivet som ca. Agoraen skal desuden stå for reetablering af belægning mv., mens Arwos varetager driften inden for forventet levetid af den givne fontæne. Herefter skal vilkårene genforhandles. Arwos ønsker ikke at reetablere ved evt. hærværk.
Ligeledes er det et krav, at fontænen suppleres af en oplysningskampagne på eller ved fontænen. Udgifter hertil finansierer puljen også.

Kelstrup Naturskole
Modtager: 45.254 kr.

Projektbeskrivelse:
Kelstrup Naturskole har ønsket støtte til projektet "Den Gyldne Hane". Projektet tager afsæt i en nedgravet regnvandstank, som er indgangsvinkel til en lang række undervisningforløb omkring vand og vandets vej til undergrunden. Derudover laves der en kobling til udeskolen, hvor eleverne arbejder med en praktisk tilgang til forsøg og undersøgelser. Det rummer alt fra fysik, matematik biologi mv.
Kelstrup Naturskole har søgt om penge til etablering af tanken og koblingen til tagnedløbene.

Dommerne siger:
Regnvand har altid været genstand for leg. Vandpytter har en magisk tiltrækningskræft på de mindste, og det er den leg, vi ser fortsætte og vokse med støtten til Kelstrup Naturskoles projekt, "Den gyldne hane".
Med etablering af en regnvandstank og pumpe åbner Naturskolen uanede muligheder for undervisningsforløb med afsæt i regnvand. Vi er overbeviste om, at projektet kan udbrede en forståelse blandt de mindste om, hvordan regnvand både er en ressource og en udfordring.
Projektet er dejligt håndgribeligt og kommer mange børn til gode. Hernæst er det vigtigt for dommerkomiteen, at vi støtter i forvejen engagerede mennesker.

Børnehuset Søgaarden, Søgård
Modtager 5.000 kroner

Projektbeskrivelse:
I en hver børneinstitution går der meget frugt til, og resterne ender som oftest i skraldespanden. Men sådan skal det ikke være hos Børnehuset Sågaarden i Søgaard. De har søgt om penge til en kompostbeholder, så affaldet i stedet kan komposteres.
Komposteringstemaet skal indarbejdes i hverdagen i børnehaven og dermed køre sideløbende med andre aktiviteter. Når foråret kommer skal den nærende kompost bruges til blomstermuld og i institutionens højbede
Sågaarden ønsker, at frasorteringen af komposterbart materiale, skal være starten på en længere proces, hvor genbrug og bevidsthed om affaldssortering får mere indflydelse på hverdagen i institutionen. Dette første skridt, skal sikre en inddragelse af såvel voksne, forældre og voksne.

Dommerne siger:
Ansøgningen er et godt eksempel på, at man ikke behøver at opfinde den dybe tallerken for at understøtte en bæredygtig udvikling – vel at mærke inden for Arwos' forsyningsområder.
Ansøgningen fra Børnehuset Søgaarden er dejlig ærlig, og dommerne støtter med glæde opsætningen af en kompostbeholder. Det er et lille projekt, hvor børnene får en stor forståelse for genbrug og kompostering. Ligeledes i puljens øjemed er bidraget beskedent, men med stort udbyttet for børnene.

Løjt Børnehus
Modtager: 25.000 kroner

Projektbeskrivelse:
Legepladsen Løjt Børnehus er gennem de sidste 2 år blev gennemrenoveret, så den i dag efterlever de krav, der stilles til en god og udfordrende legeplads. Endvidere er legepladsen blevet åbnet, så den er til fri afbenyttelse uden for institutionens åbningstid.
Løjt børnehus har dog et ønske om, at legpladsen suppleres med en udendørs drikkefontæne, hvor børnene kan tage sig en tår, når de har brug for det. Fontænen skal erstatte de mange de mange krus og flasker, som i dag tages med på pladsen.
Drikkefontænen kan monteres udvendigt på bygningen, så den er let tilgængelig for alle, der bruger legepladsen.

Dommerne siger:
Aktive børn giver tørstige børn. Derfor synes dommerne, at det er oplagt at støtte en drikkefontæne på en særdeles velbesøgt legeplads hos Løjt Børnehus. Selv om placeringen er uden for Arwos' vandforsyningsområde, kan vi kun bakke op om et initiativ, hvor børn fra barnsben bliver opdraget til, at tørst slukkes med vand fra hanen.
Forudsætning for støtte: Opsætningen af fontæne skal opfylde de krav som det lokale vandværk har til opsætning. Hernæst ønsker vi, at opsætningen kombineres med en oplysningskampagne til børnehusets børn.

Hærvejsskolens mellemtrin
Modtager 2.500 kr. + gavekort på Arwos' genbrugsbutikker på 1.500 kr.

Projektbeskrivelse:
Hærvejsskolens mellemtrin vil i uge 37 holde en dag med fokus på Upcycling – dvs. tilføre affaldeten ny værdi og genanvende det.
Skolen ønsker, at lære eleverne om, at affald har værdi, og at de med få midler, kan upcyckle materialer, de ellers ville smide i skraldepanden. På denne måde får ellers brugte materialer nyt liv og bruges i længere tid. Skolen er i den forbindelse søgt om midler til anskaffelse af supplerende materialer til emnedagen.

Dommerne siger:
Vejen til en bæredygtig udvikling sker utvivlsomt gennem opdragelse af vores børn. Derfor er komiteen glad for at støtte Hærvejsskolens upcyclingsprojekt for mellemtrinnet, hvor materialer, der ellers ville være blevet smidt ud, får nyt liv.
Det er et godt projekt, hvor børnene får en forståelse for materialers genanvendelse. For puljen er der tale om et beskedent bidrag, men der er et vidensmæssigt stort udbytte for 250 børn. 

  • bibliotek
    Bibliotek