Arwos A/S

Pleje omkring vores regnvandsbassiner

Plejen omkring Arwos’ regnvandsbassiner er tilrettelagt, så den bidrager mest muligt til et rigt dyre og planteliv.

Lange græsser, siv og dunhammer

Ca. 150 af Arwos’ regnvandsbassiner er omgivet af høj bevoksning i sommerhalvåret. Men et regnvandsbassin er et teknisk anlæg, som kræver pleje for at fungere korrekt.

Arwos har dog valgt at tilrettelægge plejen af bassinerne, så dyr og insekter også får glæde af dem. Derfor slår vi kun græsset omkring bassinerne i november måned.

I tråd med strategi

Når græsset får lov til at gro, skyldes det ikke kun vores påfund. En mere bæredygtig tilgang til plejen omkring vores regnvandsbassiner har rod i Aabenraa Kommunes strategi for bæredygtig udvikling. Her står der blandt andet:

“Når det er muligt, vil vi også fokusere på indsatser, der på samme tid bidrager til flere dimensioner af bæredygtig udvikling. Det kan f.eks. være omlægning af naturpleje af skove og grønne områder, der både medfører større biodiversitet og færre omkostninger til pleje.”

Dette punkt er i øvrigt i direkte forlængelse af FN’s klimamål nr. 15, Livet på land: Fremme et mangfoldigt dyre- og planteliv, f.eks. gennem naturpleje, bivenlig beplantning og skovrejsning.

Frø spreder sig

Som nabo til et regnvandsbassin har man første parket til den rekreative herlighedsværdi, som bassinet giver. Men det betyder også, at man har øget adgang til de frø, som planterne spreder.

Har du en klassisk plejet have, kan det opleves som en bivirkning. Det er dog husejerens eget ansvar at holde ukrudt nede – også selvom frøene spreder sig fra naboen, eksempelvis et regnvandsbassin.

Spørgsmål/Svar

Hvornår slår I græsset omkring bassinerne?

Det gør vi omkring 1. november.

Har I tidligere slået oftere?

Ja, tidligere har vi gjort det to gange om året: i maj og november. Dette er ændret for at imødekomme planter og insekter.

Fjerner I ukrudt fra min have?

Ukrudt er desværre et vilkår. Arwos kommer ikke og fjerner ukrudt som følge af frø-flugt fra et regnvandsbassin.

Hvordan virker et regnvandsbassin?

Du kan læse mere her…

24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser