Arwos A/S

Ofte stillede spørgsmål til regningen

Har du spørgsmål til din regning, kan du muligvis finde svaret her.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice på tlf. 7693 0000.

Hvorfor har jeg ikke fået nogen afregning?

Alle kunder får en afregning. Har du ikke sendt os en aflæsning af  vandmåleren skønner vi dit forbrug på baggrund af tidligere års forbrug.

Så har du ikke fået en regning, må den være tabt i forsendelse eller lignende.

Så skal du kontakte Arwos på mail: afregning@arwos.dk eller telefon: 7693 0000 med oplysninger om forbrugssted evt. kundenummer, målernummer samt måleraflæsning

Hvorfor betaler jeg fast bidrag for mit vand?

Der er en del faste udgifter forbundet ved at levere vand til jer forbrugere. Uanset, hvor meget vand i forbruger, så er udgifterne det samme til at drive vandværk og de over 300 kilometer vandledning.

Det fast bidrag går derfor til de faste udgifter, mens den faste kubikmeterpris dækker dit forbrug.

Hvorfor betaler jeg fast bidrag pr. stikledning?

Det er vandværket, som ejer og driver vandmålerne i dit hus. Men i langt de fleste tilfælde deles målerdata med Arwos. Dvs. at oftest er sådan, at du kun skal aflæse til enten Arwos eller dit vandværk.

Arwos betaler vandværkerne 40 kr. pr. måleraflæsning, som modtages. Det er dét, de 40 kr. pr stikledning dækker. Arwos’ drikkevandskunder kompenseres ved et tilsvarende fald i drikkevandsprisen.

De 40 kroner får dit vandværk, såfremt de er tilknyttet en aftale. Er dit vandværk ikke tilknyttet en aftale, går de 40 kroner til administration af ordningen. Der er nemlig forbundet en del bureaukrati med, når nogen skal have, og andre ikke skal.

Arwos’ drikkevandskunder kompenseres ved et tilsvarende fald i drikkevandsprisen.

Hvorfor er de sidste tre måneder af mit forbrug skønnet?

Arwos får aflæsningen fra mange vandværker den 30. september. Det betyder, at vi skønner de tre måneder af dit forbrug (oktober,
november og december).

Arwos’ opgørelse følger nemlig kalenderåret. Forbruget for de sidste tre måneder af året skønnes ud fra sidste års afregnede forbrug. Dermed bliver det så præcist som muligt.

Såfremt vi opkræver for meget eller for lidt i forhold til dit faktiske forbrug, vil det blive modregnet i næste års årsopgørelse

Tidligere fik du både et aflæsningskort fra dit vandværk og Arwos. Arwos har i 2014 indgået aftaler med mange vandværker, hvilket betyder, at vi kun forstyrrer dig en gang om året.

Hvorfor skal jeg betale drikkevandsbidrag?

Fra 1. januar 2012 indgår drikkevandsbidraget som en særskilt del af den statslige vandafgift. Bidraget er lovpligtigt, og indtægten er øremærket til finansieringen af den statslige grundvandskortlægning samt den kommunale indsatsplanlægning.

Hvordan får jeg ændret min á conto?

Du kan ændre din á conto ved at sende en mail til afregning@arwos.dk med oplysning om forbrugssted (adresse) og evt. kundenummer. Du skal desuden oplyse nuværende målerstand og årsagen til ændring i det forventede forbrug.

Hvad gør jeg hvis mit hus er solgt?

Hvis du har solgt dit hus, kan du give Arwos besked ved at sende en mail til afregning@arwos.dk med oplysning om forbrugssted, evt. kundenummer og dato for salg af huset. Derudover skal vi også bede om en aflæsning af din vandmåler samt overdragelsesdato. Så sender vi en flytteopgørelse til dig og ny a conto til den nye ejer.

Navnet på ny ejer skal også oplyses og evt. ny ejers nuværende adressse.

Meld flytning her

Hvordan får jeg mine penge?

Har du indbetalt for meget til os, overfører vi pengene til PBS eller din Nem-konto. For at vi kan overføre pengene til din Nem-konto, har vi brug for dit cpr.nr..

Har du ikke allerede oplyst dit cpr.nr. til os, kan du gøre det her

Forstå din regning

Forstå din regning
28. september 2020

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:00 - 16:00
Deponi
07:00 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status