Arwos A/S

Se priserne for 2020

2020: Hvad koster en m³ vand? Eller hvad koster en større skraldespand? Her kan du se uddrag af Arwos’ priser.

Affald – dagrenovation

Dagrenovation er det husholdningsaffald, der bliver tilbage, når du har sorteret fra til genbrug og måske til kompost. Hvis ikke du har bestilt andet, tømmer Arwos din skraldespand hver 14. dag og kører affaldet videre til forbrænding, hvor det omdannes til varme og energi. Du betaler efter størrelsen på din beholder.

Pris i kr. inklusiv moms pr. år

Tømning af din skraldespand

Beholderstørrelse80 liter140 liter180 liter240 liter360 liter660 liter
14 dags tømning731,251.137,501.462,501.950,002.925,005.362,50
Tømning hver uge5.850,0010.725,00
Sommertillæg
tømning hver uge i ugerne 22-35
197,50307,22395,00526,67790,011.448,35
Vinterfradrag for Sommerhuse
uden tømning i uge 44-13
-309,33-481,25-618,65-824,87-1.237,31-2.268,40

Ombytning til anden beholderstørrelse

Gebyr ved ombytning til anden beholderstørrelse 375,00
Gebyr ved ombytning til anden beholderstørrelse
når du selv henter den
75,00

 

Genbrug

Når du sorterer dit affald, gavner du både din økonomi og vores miljø. Det sorterede affald fra din genbrugsbeholder bliver sorteret og solgt videre til virksomheder, der kan bruge materialerne igen. Derudover dækker genbrugstaksten for private, omkostninger forbundet med driften af genbrugspladserne m.m.

Genbrugstaksten dækker:

• Tømning af todelt genbrugsbeholder hver 14. dag
• Afhentning af batterier og småelektronik placeret i klar pose oven
på skraldespand
• Adgang til Arwos genbrugspladser
• Afhentning af grenaffald (mod ekstra betaling)
• Mulighed for aflevering af medicinrester og kanylebokse til apoteker

Pris i kr. inklusiv moms pr. år

Genbrugstakst

Lejlighed eller parcelhus1.555,00
Lejlighed under 36m2777,50
Ejendomme med mere end 8 lejligheder (etage)777,50
Sommerhus777,50
Kolonihavelod388,75
Kolonihavelod
uden genbrugsbeholder og uden mulighed for afhentnning af grenaffald
350,00
Grenafhentning
(Forudsætter betaling af genbrugstakst)
400,00
Ekstra genbrugsbeholder
(pr. boligenhed 240l)
550,00

 

Drikkevand

Den pris, du betaler for drikkevandet, dækker udgifterne til beskyttelse, indvinding og behandling af grundvandet samt distribution af drikkevandet fra vandværkerne og videre ud til dig. Derudover dækker prisen også vand- og kvalitetsprøver samt renovering og udbygning af ledningsnet og vandværker. Ligeledes er også den lovpligtige statsafgift samt drikkevandsbidrag inkluderet i prisen.

Pris i kr. inklusiv moms

Når du er tilsluttet drikkevand fra Arwos

Vandforbrug
til husholdning og erhverv samt byggevand
pr. m35,00
Statsafgiftpr. m37,73
Drikkevandsbidrag til statenpr. m30,24
Samletpr. m312,97

Når du har egen boring

Har du egen boring?
- så betaler du kun statsafgift og drikkevandsbidrag
Ejendomme
Beregnet ud fra et vandforbrug på 170 mr pr. år.
Sommerhuse
Beregnet ud fra et vandforbrug på 70 m3 pr. år.
Statsafgift
(opkræves for Aabenraa Kommune)
1.313,25540,75
Drikkevandsbidrag
(opkræves for Aabenraa Kommune)
40,3816,63

Fast bidrag pr. vandmåler - diverse størrelser

MålerstørrelseAlmindelig målerFjernaflæsningsmåler
2,5 - 5 m31.406,251.731,25
6 - 10 m3 måler1.450,001.775,00
11 - 20 m3 måler2.325,002.650,00
25 - 100 m3 måler5.300,005.625,00
Hydrantmåler6.650,00
Sprinkleranlæg Ø 63 - 90 mm - uden måler2.145,00
Sprinkleranlæg Ø 110 mm - uden måler3.213,75
Sprinkleranlæg Ø 160 mm - uden måler4.281,25
Sprinkleranlæg Ø 200 mm - uden måler5.355,00

Gebyrer i forbindelse med aflæsning af vandmåler

Vandmåleren aflæses én gang årligt
uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk
Rykkergebyr for ikke- rettidig
aflæsning af måler
125,00
Er aflæsningen ikke modtaget 14 dage efter 1. rykker, fast-
sættes forbruget efter skøn
300,00
Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af
Arwos
1.562,50
Målerkontrol på akkrediteret værksted1.875,00
Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler1.875,00
Gebyr for lukning af vand1.250,00
Genåbningsgebyr1.250,00
Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv.1.562,50

Tilslutning af vand (nybygger)

Tilslutning af vand = Tilslutningsbidrag + Stikledningsbidrag
Tilslutningsbidrag ved etablering af stik på grund
Etablering af byggevandstilslutning (erhverv)Efter regning
Parcelhus og sommerhus15.756,25
Rækkehuse, andelslejligheder, ejerlejligheder i én etage14.805,00
Etageboliger (pr. lejlighed)12.632,50
Kollegiet, ældreboliger og klublejligheder9.508,75
Énfamiliehuse i landzone
inden for 100 m fra vandforsyningsnettet
23.227,50
Énfamiliehuse i landzone
uden for 100 m fra vandforsyningsnettet
Fastsættes af Arwos
For andre forbrugsgrupper end boliger fastsættes tilslutningsafgiften efter et forventet
årsforbrug. Du kan se Arwos´samlede takster nedenfor.
Stikledningsbidrag
Indtil Ø 40 mm6.276,25
Over Ø 40 mmEfter regning

 

Spildevand

Da Arwos håndterer al spildevand i Aabenraa kommune, betaler du aflednings-bidrag til os også selvom du får vand fra et privat vandværk. Afledningsbidraget dækker alle udgifter til rensning af spildevand og afledning af regnvand, herunder drift, vedligehold, renovering og udbygning af vores kloaksystem samt drift af og omfattende kontrol med vores renseanlæg. Prisen omfatter også den lovpligtige statsafgift for spildevand.

Pris i kr. inklusiv moms

Når du er tilsluttet offentlig kloak

Vandafledningsbidrag
for bygninger tilsluttet offentlig
kloak
pr. m356,81
Fast bidrag pr. stikledning 762,50

Når du har egen bundfældningstank

Tømning af bundfældningstanke800,00
Tillæg pr. m3 ved tankstørrelser over 3 m3125,00
Ekstra tømning1.250,00
Ekstra bidrag for manglende tømning, der skyldes, at adgangs-
forholdene ikke har været i orden
800,00
Løft af dæksel over 25kg
-udføres af entreprenør
125,00
Aflevering af slam på renseanlæg pr. m3168,75
Statsafgift af spildevand
- lovbundne takster uden moms (opkræves for Aabenraa Kommune)
Mekanisk biologisk anlægpr. m32,40
Ejendomme med godkendt nedsiv-
ningsanlæg
pr. m30,75
Ejendomme med samletankpr. m32,10
Ejendomme med bundfældningstankpr. m35,70

Gebyrer i forbindelse med aflæsning af vandmåler

Vandmåler aflæses én gang årligt
uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk.
Rykkergebyr for ikke- rettidig
aflæsning af måler
125,00
Er aflæsningen ikke modtaget 14 dage efter 1. rykker, fast-
sættes forbruget efter skøn
300,00
Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af
Arwos
1.562,50
Målerkontrol på akkrediteret værksted1.875,00
Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler1.875,00
Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv.1.562,50

Tilslutning af afløb til kloak (nybygger)

Standardtilslutningsbidrag for 1 boligenhed64.957,50
Tilslutningsbidrag for 1 boligenhed,
der kun afleder spildevand og ikke regnvand
(60% af standardtilslutningsbidrag)
38.973,75
Standardtilslutningsbidrag for erhverv
pr. påbegyndt 800 m2 grundareal
64.957,50

Samlede takser

Du kan se Arwos´samlede takster/takstblad for private her …

22. januar 2021

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 17:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
Lukket
Aabenraa
Lukket
Kundeservice
08:00 - 13:00
Deponi
07:00 - 14:00
→ Se alle åbningstider og adresser

Driftstatus

→ Se status

Driftstatus

→ Se status