Arwos A/S

Troldkær – fornyelse af ledninger

Arwos går i gang med fornyelse af drikkevands- og regnvandsledninger fra uge 23

Kontaktinformation

Fra. 27. maj – 30 juni 2024:
Projektleder Aage Lund Jørgensen
Tlf.: 24 96 41 50
Mail: aljoe@arwos.dk

Fra 1. juli og frem:
Projektleder: Robin Madsen
Tlf.: 20 13 40 11
Mail: rnm@arwos.dk

 

Entreprenør

Otto Chrestensen A/S
Projektleder Jan C. Schmidt
Tlf. 20 75 39 30
E-mail jcs@ottochrestensen.dk

 

 

Drikkevandsledninger og regnvandsledninger i Troldkær er fra 1964 og skal fornyes.

Regnvandsledningerne er i meget dårlig stand og er af for lille rørdimension i forhold til de vandmængder der forventes i fremtiden. Regnvandet fra Troldkær afledes i dag gennem ø 200 mm betonledning gennem haverne på Troldkær 5, 7 og Forstallé 111 til Forstallé.
Faldet på regnvandsledningen vendes så det bliver ledt til Nørrehesselvej hvor det tilsluttes i brønd ved T-krydset til Bøndervej. Regnvandsledningen i Bøndervej har tilstrækkelig kapacitet til også at skulle aflede regnvand fra Troldkær

Eksisterende vandledninger er af en sådan kvalitet at de vil sprænge når gravearbejdet med regnvandsledninger skal udføres. Derfor skal drikkevandsledninger og stik til alle ejendomme på Troldkær fornyes. Vandstikledninger skal fornyes til ca. 1 m inden for grundgrænsen til de enkelte ejendomme.

Når vandledninger i stamvejen på Troldkær og stikveje 17 – 23 og 18- 24 er lagt påbegyndes gravearbejdet for lægning af nye regnvandsledninger i Nørrehesselvej og herefter op ad Troldkær.

Tidsplan

PeriodeHvorHvad
Uge 23Nørrehesselvej og TroldkærProjektgennemgang med Arwos, entreprenør og kommunens vejmyndighed
Uge 25 Ved regnvandsbassin vest for Nørrehesselvej 29Opretning af byggeplads for skurvogn og materialer
Uge 26 - 30Stamvej Troldkær og stikveje til Troldkær 17-23 og 18-24Gravning og lægning af nye vandledninger og stik
Uge 31 - 49Nørrehesselvej og TroldkærGravning og lægning af nye regnvandsledninger og stik.
Lægning af nye vandledninger og stik i stikveje til Troldkær
Uge 52Nørrehesselvej og TroldkærAflevering

Når arbejdet går i gang, vil tidsplanen løbende blive opdateret og i mere detaljeret form.

Projekt- & etapetegninger

Projekttegning regnvandsledninger – Tegning 1

Projekttegning drikkevandledninger – Tegning 1

Kan trafikgener forventes?

Der vil under hele anlægsperioden være muligt at komme til sin ejendom til fods eller på cykel.

Når gravearbejdet med regnvandsledninger skal udføres, vil der være perioder hvor man ikke kan komme til sin ejendom med bil. De enkelte grundejere vil et par dage forinden få besked af entreprenøren hvornår det ikke er muligt. Det vil så være muligt at parkere på P-areal i stikvej på modsat side af stamvejen Troldkær.

Arwos og entreprenøren vil ansøge kommunens vejmyndighed om at åbne stien mellem Troldkær og Nørrehesselvej for kørsel med personbiler.

For de beboere på Nørrehesselvej der ikke kan passere graveområdet i bil vil Arwos og entreprenøren ansøge kommunes vejmyndighed om tilladelse til at åbne stien mellem Nørrehesselvej og Engsig for kørsel med personbiler.

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

Under anlægsarbejdet vil der være perioder hvor affaldsindsamlingen berøres. Du skal stille din beholder som du plejer.

Renovationsbiler vil i perioder ikke kunne komme helt frem til vendepladserne på stikvejene. Entreprenøren vil koordinere med renovatøren og være behjælpelig med at få beholderne kørt frem til hvor renovationsbilerne kan holde og tømme dem. Entreprenøren stiller beholderen tilbage til din ejendom når den er tømt.

Vil jeg opleve driftsforstyrrelser?

Du vil opleve driftsforstyrrelse med vandforsyningen. Det vil ske når vi kobler det nye stik om på dit stik inden for din grundgrænse. Det vil også kunne forekomme at en vandledning sprænger eller ved et uheld graves over.

 

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser