Arwos A/S

Hvem har besluttet vi skal sortere, som vi gør?

SAMFUNDSFAG: Turen går forbi EU, Christiansborg og byrådet i Aabenraa, hvis vi skal forstå, hvem bestemmer, at vi skal sortere 10 typer affald i Aabenraa fra 2023

 

Du kender måske allerede ikonerne herover.

Overalt i Danmark skal vi indsamle det samme affald.

Men hvem har besluttet, at det skal være sådan?

Det kan du læse mere om her…

Det startede i EU i år 2018

Når du sorterer drikkekartoner og madaffald er det fordi, der er taget politiske beslutninger langt fra Aabenraa.

Faktisk skal vi en tur til Stassburg og Bruxelles, hvor EU-kommissionen og Europa-Parlamentet har vedtaget Affaldsdirektivet i 2018. Et direktiv betyder en forordning, som alle EU-lande skal overholde.

Alle lande, der er medlem af EU skal til at indsamle papir, metal, plast, glas, tekstiler, farligt affald og bioaffald hver for sig.

Direktivet fortæller dog ikke, hvordan affaldet skal indsamles. Eksempelvis er kompostering af grønt madaffald en mulighed. Det skal hvert EU-land selv finde en løsning på.

Pap har sit eget direktiv

Men hov, pap mangler… Pap er ikke nævnt i Affaldsdirektivet. Det er i stedet en del af EU’s mål for genanvendelse af emballageaffald. Altså hvor meget affald der bliver genbrugt. Sammen med papir er pap beskrevet i Emballagedirektivet fra 2018. I emballagedirektivet er det bestemt, at der er producentansvar på indsamlingen af pap og alle andre emballager. Det betyder, at virksomheder som bruger pap-emballage også har ansvar for at indsamle det.

Det har vi endnu ikke indført i Danmark. Men der er lande, hvor virksomheder er gået sammen og henter affaldet i en pap-beholder ude ved folk. Når den nye sortering er indført i Danmark, bliver det nok sådan at virksomheder, som benytter pap skal betale for, at pappet bliver indsamlet af forsyningsselskaberne i Danmark.