Arwos A/S

Derfor samarbejder vi med universiteter

Det giver værdi for Arwos, når forskningen sker i vores egen baghave. Derfor har vi løbende projekt, speciale og ph.d.-studerende tilknyttet virksomheden.

Er du interesseret i et samarbejde?

Kontakt:
Theis Kyllig Hommeltoft
thh@arwos.dk
Tlf. 31 35 58 00

Arwos arbejder tæt sammen med ph.d.- og afgangsstuderende fra flere af landets universiteter. Der gode samarbejde giver stor værdi begge veje. De studerende får mulighed for for at udarbejde deres projekter helt tæt på virkeligheden, og Arwos får værdifuld viden og data.

Uanset om du skal i gang med en ph.d. eller dit specialestudie på en af de videregående uddannelser, vil vi gerne åbne dørene for samarbejde.

Win-win

Samarbejdet mellem Arwos, de studerende og uddannelsesinstitutionerne er en win-win situation for alle parter. De studerende får en enestående mulighed for at udføre forsøg og afprøve teori i praksis, uddannelsesinstitutionerne får unik viden og Arwos får et enestående datagrundlag samt helt konkrete forslag til forbedringer og fremtidige indsatsområder.

Forskning er nemlig grundlaget for rigtig mange af de ting, vi gør i Arwos. F.eks. er mange af de nøgletal, vi bruger til projektering, forskningsbaserede. Via samarbejdet med de studerende får vi i Arwos et datagrundlag, der er langt mere validt, end hvis vi blot slog op i faglitteraturen.

Nedenfor finder du uddrag og selve opgaver fra de konkrete studierelaterede projekter, som Arwos har bidraget til.

Miljøvurderingen af husstandsindsamling af tekstiler – Cecilie Madsen

Cecilie Madsen er civilingeniør, og under sit studie var hun i en længere periode hos Arwos. Da Arwos bl.a. stod foran at skulle rulle en husstandsindsamling af tekstiler ud til alle borgerne i Aabenraa Kommune, hjalp Cecilie vha. en LCA (Livs Cyklus Analyse) Arwos med at afklare, om indsamling af tekstiler ville have en positiv eller negativ miljømæssig effekt i forhold til forbrænding af tekstiler. Da analysen viste, at selve indsamlingen af tekstiler til fremstilling af isoleringsmaterialer, ville have en positiv miljømæssig effekt valgte Arwos bl.a. med udgangspunkt i Cecilies rapport at udvide en forsøgsordning i Tinglev til alle kommunens 59.000 borgere.

February 5th, 2018

February 5th, 2018

Effektive bassiner – Melanie Sønderup

Melanie Sønderup var civilingeniørstuderende hos Arwos. I to år har hun arbejdet med sit forskningsprojekt “Bassiner til reduktion af processer, effektivitet og metodeudvikling”. Hendes afhandling undersøger, om knust beton kan bruges som filtermateriale til at fjerne fosfor fra regnvandsbetingede udløb. Hvis den knuste beton effektivt kan binde fosforen, kan f.eks. algevæksten i søer og vandløb begrænses.

Grænseoverskridende samarbejder om bioaffald – Morten Bang

I Arwos’ affaldsafdeling var Morten Bang Jensen fra DTU Miljø ansat som studerende. Hans projekt var et grænseoverskridende samarbejde om bioaffald med deltagelse af bl.a. forsyningsselskaber i Aabenraa, Haderslev, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig. Morten Bang Jensens phd-projekt opstiller og analyserer forskellige scenarier for fremtidens indsamling og nyttiggørelse af bioaffald i hele grænseregionen. Projektet er støttet af Interreg 4a.

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser