Arwos A/S

Pressemeddelelser fra Arwos

Læs de seneste pressemeddelelser fra Arwos her.

På denne side finder du de seneste pressemeddelelser fra Arwos,

Klik på pilene herunder og læs de enkelte pressemeddelelser.

05-04-2024 – Nu henter Arwos eternit for at højne service og arbejdsmiljø

Arwos har netop iværksat et forsøg, hvor de henter eternit hjemme hos private forbrugere i Aabenraa Kommune. Frem til den 1. maj er det fortsat muligt at aflevere eternit på genbrugspladsen. Herefter skal alt eternit bortskaffes med henteordningen.

“Vi har et ønske om at styrke arbejdsmiljøet for vores medarbejdere på genbrugspladserne. Med denne nye henteordning får vi eternit, som meget ofte indeholder asbest, ud af vores genbrugspladser. Asbest er meget sundhedsskadeligt,” siger Ole Damm, direktør i Arwos.

Når eternitten er afhentet, bliver den kørt direkte til nedgravning – eller deponering, som det kaldes. På den måde undgår Arwos, at der er asbestholdigt eternit på genbrugspladserne. Selve afhentningen koster ikke ekstra. Forbrugerne skal selv købe en bigbag-sæk, som er godkendt til asbestholdigt materiale, hvor de skal pakke eternitpladerne i. Selve afhentningen kan bestilles på Arwos’ hjemmeside.

“Jeg håber, at forbrugerne vil opleve det som et serviceløft. I stedet for at køre på genbrugspladsen kan man nu pakke pladerne og få dem hentet derhjemme,” siger Ole Damm.

Godkendte bigbags til asbestholdigt materiale kan købes i velassorterede byggemarkeder eller online.

Arwos afhenter eternit i lige ugenumre. Frem til den 1. maj vil det fortsat være muligt at aflevere emballerede eternitplader på genbrugspladsen, men herefter skal al bortskaffelse af eternit ske via henteordningen. Ordningen er kun for private forbruger

Husk: Før du piller taget ned:

  • Anmeld affaldet: Har du mere end et ton byggeaffald, skal du indledningsvist anmelde det til myndighederne.
  • Brug egnet arbejdstøj: Skal du selv pille taget ned, er det vigtigt, at du benytter de rette værnemidler. Det gælder især åndedrætsværn og støvafvisende arbejdstøj.
  • Køb en big-bag godkendt til asbest: Det vigtige er, at sækken er godkendt til asbest. Det vil typisk være markeret på sækken.

Læs mere om ordningen på www.arwos.dk/eternit

24-01-24 – Vandmængder giver Arwos driftsproblemer i Bylderup-Bov og omegn

De enorme mængder regnvand får grundvandet til at stige i den vestlige del af Kommunen. Vandet løber ind i kloakken i Bylderup-Bov og Rens, hvilke umuliggør driften af kloaksystemet. Derfor advarer Arwos om vand i kældre i området.

– Vi er nu så udfordret, at vi har svært ved at opretholde driften af vores kloaksystem. Det betyder, at beboere bl.a. kan opleve vand på kørebaner og i kældre, udtaler Henrik Moesgaard, afdelingsleder i Arwos Spildevand.

Udfordringen består i, at undergrunden er mættet af regnvandet. Vandet finder i stedet vej til kloakken gennem private og offentlige kloakledninger.

– Kloakken har indtil nu fungeret som et dræn i området, men nu er kloakken fyldt. Lige nu ligger grundvandsstanden flere så højt, at det er på nippet til at komme op af kloakdækslerne, siger Henrik Moesgaard.

Opfordrer til reduceret vandforbrug
Arwos vurderer, at forbrugerne fortsat vil kunne bruge kloakken, men de kan opleve, at toiletter ”klukker” og trækker langsomt ud. Derfor opfordres forbrugerne i disse områder til at genoverveje deres vandforbrug.

– Det er en hjælp, hvis man i øjeblikket reducerer sit vandforbrug til et minimum. Dvs. undgå tøjvask og skylle ud efter tisseture osv., forklarer Henrik Moesgaard.

Arwos har siden efteråret haft indsat tankvogne for at ”tage toppen” i kloakken, så man kunne lette driften af kloakken. Det fortyndede vand er i stedet kørt til renseanlæg rundt i Kommunen. Det kan ikke lade sig gøre længere.

– Vores renseanlæg er nu så belastede af regnvandet, at vi ikke længere har kapacitet til at modtage vandet. Sagt på en anden måde: Vi har intet sted at køre vandet hen, fortæller Henrik Moesgaard, der understreger at den beslutning er taget i tæt dialog med Kommunen.

Meget fortyndet – men pas på
Torsdag tog Arwos prøver af det fortyndede spildevand. Det skete fra den brønd i Bylderup-Bov, hvor tankvogne indtil torsdag morgen kørte vand væk fra. Prøverne viser, at vandet er så fortyndet, at det ville overholde udledningskravene fra renseanlæggene. Men selvom spildevandet er meget kraftigt fortyndet, så opfordrer Henrik Moesgaard forbrugerne til agtpågivenhed.

– Man skal undgå fysisk kontakt med vand, der kommer op af dæksler, afløb og toiletter. Det kan nemlig udgøre en sundhedsrisiko – også selv om det er fortyndet, uddyber Henrik Moesgaard.

FAKTA: Læs mere om udfordringerne til indsivning i kloakken på www.arwos.dk/indsivning

20-10-23 – Kommune og forsyning i opråb: Husk der er spildevand i oversvømmelses-vandet

Vandstanden stiger i disse timer, og udsigten til oversvømmelser visse steder virker uundgåelig. Det får nu Aabenraa Kommune sammen med spildevandsforsyningen, Arwos, til at komme med en klar appel:

– Man skal så vildt muligt holde sig fra oversvømmelses-vandet. Vandet kan nemlig indeholde rester af spildevand, som kan være sundhedsskadeligt, forklarer direktør fra Arwos, Ole Damm på vegne af Arwos og Aabenraa Kommune.

De kystnære kloaker bliver nemlig fyldt op med havvand, når oversvømmelserne går i land. Han medgiver, at spildevandet fortyndes meget, men derfor udgør kontakten fortsat en sundhedsrisiko.

– Hvis man er i kontakt med vandet, er det vigtigt, at man vasker sig grundigt efterfølgende, udtaler Ole Damm.

Kystnære pumpestationer slukkes

De steder, hvor det er muligt, har Arwos proppet kloakken til. Derudover har spildevandsselskabet siden torsdag slukket de kystnære pumpestationer, som man forventer bliver oversvømmet. Dét gør Arwos for at sikre, at de kan drifte på den anden side af oversvømmelserne.

– Hvis vi intet gør, så kortslutter styringen i den enkelte pumpe, når havvandet fylder den. På denne måde kan vi montere styringen igen, når vandet trækker sig tilbage – og hurtigere komme tilbage i drift, forklarer Ole Damm.

I mellemtiden opstuves spildevandet i kloakken – eller fortyndes op med havvandet.

– Vi så helst, at spildevandet blev i kloakken, men den mulighed er vi forbi i det kystnære områder. Det er en ekstrem situation, som kræver ekstreme løsninger. Det er også derfor, at vi appellerer til, at folk er påpasselige, siger Ole Damm.

22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser