Arwos A/S

Priser for 2023

2023: Hvad koster en m³ vand? Eller hvad koster en større skraldespand? Her kan du se uddrag af Arwos’ priser.

Affald – private husholdninger

Nedenfor kan du se taksterne for affald.

Fra 2023 er opdelt i fem takster, så du nemmere kan se, hvad du betaler for.

  1. Indsamling af genanvendeligt affald inkl. madaffald.
  2. Fast bidrag er et administrationsgebyr, som dækker drift af Arwos Affalds administration og kundeservice.
  3. Indsamling genanv. affald inkl. mad dækker indsamling af alt genanvendeligt affald. Taksten er fast uanset størrelse på de to genbrugsbeholdere.
  4. Indsamling farligt- og tekstilaffald dækker kassen til farligt affald og indsamling af tekstilaffaldet.

Pris i kr. inklusiv moms pr. år

De fire grundbidrag

KategoriFast bidragGenbrugspladserBeholdere til indsamling af affald
til genanvendelse
Indsamling af farligt affald
Lejlighed/parcelhus638,751.601,25971,25111,25
Lejligheder i ejendomme med mere end 8 lejligheder (etagebolig)320,00801,25486,2556,25
Lejlighed under 36m2320,00801,25486,2556,25
Flexbolig320,00801,25486,2556,25
Sommerhus320,00801,25486,2556,25
Kolonihavelod160,00401,25243,1328,13

Den femte takst er indsamling af restaffald dækker kun tømning og behandling af restaffald. Madaffaldet er dækket af taksten “Indsamling af genanvendeligt affald”.

Indsamling af restaffald

Kategori240liter370liter660liter
Beholder til mad- og restaffald -
14- dagstømning
732,501.058,75
Indsamling af restaffald - 14. dagstømning1.153,751.686,253.218,75

Ekstra Service

Kategori240liter370liter
Vinterfradrag ferie og flexbolig uge 44-13
2-delt beholder til mad. og restaffald
-196,25-285,00
Sommertillæg for ugetømning, restaffald, 2-delt, uge 22-35125,00182,50

 

Ombytning til anden beholderstørrelse

Gebyr ved ombytning til anden beholderstørrelse 300,00

 

Drikkevand

Den pris, du betaler for drikkevandet, dækker udgifterne til beskyttelse, indvinding og behandling af grundvandet samt distribution af drikkevandet fra vandværkerne og videre ud til dig. Derudover dækker prisen også vand- og kvalitetsprøver samt renovering og udbygning af ledningsnet og vandværker. Ligeledes er også den lovpligtige statsafgift samt drikkevandsbidrag inkluderet i prisen.

Pris i kr. inklusiv moms

Når du er tilsluttet drikkevand fra Arwos

Vandforbrug
til husholdning og erhverv samt byggevand
pr. m33,13
Statsafgiftpr. m37,96
Drikkevandsbidrag til statenpr. m30,0
Samletpr. m311,09

Når du har egen boring

Har du egen boring?
- så betaler du kun statsafgift og drikkevandsbidrag
Ejendomme
Beregnet ud fra et vandforbrug på 170 mr pr. år.
Sommerhuse
Beregnet ud fra et vandforbrug på 70 m3 pr. år.
Statsafgift
(opkræves for Aabenraa Kommune)
1.353,63557,38
Drikkevandsbidrag
(opkræves for Aabenraa Kommune)
0,00,0

Fast bidrag pr. vandmåler - diverse størrelser

MålerstørrelseAlmindelig måler
2,5 - 5 m31.075,00
6 - 10 m3 måler1.118,75
11 - 20 m3 måler1.993,75
25 - 100 m3 måler4.968,75
Hydrantmåler6.318,75
Sprinkleranlæg Ø 63 - 90 mm - uden måler2.297,50
Sprinkleranlæg Ø 110 mm - uden måler3.442,50
Sprinkleranlæg Ø 160 mm - uden måler4.568,25
Sprinkleranlæg Ø 200 mm - uden måler5.736,25

Gebyrer i forbindelse med aflæsning af vandmåler samt fysisk afbrydelse 2023

Vandmåleren aflæses én gang årligt
uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk
Rykkergebyr for ikke- rettidig
aflæsning af måler
125,00
Er aflæsningen ikke modtaget 1. februar ansættes efter skøn300,00
Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af
Arwos
1.562,50
Målerkontrol på akkrediteret værkstedFaktisk afholdte
omkostninger
Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler1.875,00
Gebyr for lukning af vand1.250,00
Genåbningsgebyr1.250,00
Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv.1.562,50
Fysisk afbrydelse af vand18.750,00

Tilslutning af vand (nybygger)

Tilslutning af vand = Tilslutningsbidrag + Stikledningsbidrag
Tilslutningsbidrag ved etablering af stik på grund
Etablering af byggevandstilslutning 18.750,00
Parcelhus og sommerhus16.880,00
Rækkehuse, andelslejligheder, ejerlejligheder i én etage15.860,00
Etageboliger (pr. lejlighed)13.533,75
Kollegiet, ældreboliger og klublejligheder10.187,50
Énfamiliehuse i landzone
inden for 100 m fra vandforsyningsnettet
24.885,00
Énfamiliehuse i landzone
uden for 100 m fra vandforsyningsnettet
Betales som
anlægsbidrag inden for
100 m + merudg til
efterfølgende meter
ledning
For andre forbrugsgrupper end boliger fastsættes tilslutningsafgiften efter et forventet
årsforbrug. Du kan se Arwos´samlede takster nedenfor.
Stikledningsbidrag
Indtil Ø 40 mm6.722,50
Ø 40-63 mm11.250,00
Ø 90-110 mm26.250,00
Ø 160 mm37.500,00
> Ø 160 mmFastsætte af Arwos

 

Spildevand

Da Arwos håndterer al spildevand i Aabenraa kommune, betaler du aflednings-bidrag til os også selvom du får vand fra et privat vandværk. Afledningsbidraget dækker alle udgifter til rensning af spildevand og afledning af regnvand, herunder drift, vedligehold, renovering og udbygning af vores kloaksystem samt drift af og omfattende kontrol med vores renseanlæg. Prisen omfatter også den lovpligtige statsafgift for spildevand.

Pris i kr. inklusiv moms

Når du er tilsluttet offentlig kloak

Vandafledningsbidrag
for bygninger tilsluttet offentlig
kloak
pr. m358,00
Fast bidrag pr. stikledning 762,50

Når du har egen bundfældningstank

Tømning af bundfældningstanke800,00
Tillæg pr. m3 ved tankstørrelser over 3 m3125,00
Ekstra tømning1.250,00
Ekstra bidrag for manglende tømning, der skyldes, at adgangs-
forholdene ikke har været i orden
800,00
Løft af dæksel over 25kg
-udføres af entreprenør
125,00
Aflevering af slam på renseanlæg pr. m3168,75
Statsafgift af spildevand
- lovbundne takster uden moms (opkræves for Aabenraa Kommune)
Mekanisk biologisk anlægpr. m32,53
Ejendomme med godkendt nedsiv-
ningsanlæg
pr. m30,79
Ejendomme med samletankpr. m32,22
Ejendomme med bundfældningstankpr. m36,01

Gebyrer i forbindelse med aflæsning af vandmåler

Vandmåler aflæses én gang årligt
uanset om du får vand leveret fra Arwos eller et privat vandværk.
Rykkergebyr for ikke- rettidig
aflæsning af måler
125,00
Er aflæsningen ikke modtaget 1. februar ansættes efter skøn300,00
Ved manglende aflæsning i 3 år bliver vandmåleren aflæst af
Arwos
1.562,50
Målerkontrol på akkrediteret værkstedFaktisk afholdte
omkostninger
Udskiftning af bortkommet eller beskadiget måler1.875,00
Forgæves kørsel ved målerskift, aflæsning mv.1.562,50

Tilslutning af afløb til kloak (nybygger) 2023

Standardtilslutningsbidrag for 1 boligenhed74.682,50
Tilslutningsbidrag for 1 boligenhed,
der kun afleder spildevand og ikke regnvand
(60% af standardtilslutningsbidrag)
44.810,00
Standardtilslutningsbidrag for erhverv
pr. påbegyndt 800 m2 grundareal
74.682,50
Standardtilslutningsbidrag for erhverv
pr. påbegyndt 800 m2 grundareal, der kun afleder spildevand og ikke regnvand (60% af standardbidraget)
44.809,50

Samlede takster

Du kan se Arwos´samlede takster/takstblad for private her …

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser