Arwos A/S

Bovrup – Arwos er færdige med anlægsprojektet og har etableret ny kloak.

– Nørgaard har færdiggjort arbejdet, ryddet pladsen og fejet vejen. Tilbage er kun at fylde bassinet med regnvand, når de private matrikler er separeret.

Kontakt ved Arwos

Projektleder Aage Lund Jørgensen
Tlf. 24 96 41 50
Mail: aljoe@arwos.dk

 

Rådgiver:

UCON
Kontaktperson: Christian Lundgaard Jensen
E-mail: clj@ucon.dk 
Mobil: 23 31 89 83

 

Entreprenør:

Nørgaard Anlæg
Kontaktperson: Kim Hansen
Mobil: 21 33 25 34

 

Arwos Spildevand skal udskifte/renovere kloakledningerne i dele af Bovrup by. Dette skyldes, at kloakkerne flere steder er nedslidt og at systemet skal ændres fra fælleskloak til separatkloak for at mindske udløb af spildevand til vandløbene. Ligeledes skal kloakken fremtidssikres til fremtidige større regnhændelser.

Seneste nyt 29. juni 2023

  • Projektet er færdigt og der er lagt første lag asfalt.
  • Da vi er nede i store dybder med ledningerne, skal jorden lige have lov at sætte sig, inden der kommer slidlag på.
  • Asfaltfirmaet kommer i 2024 og udlægger slidlag, indtil da vil i kunne mærke nogle gener ved de asfaltlapper der er udlagt, hvor vi har gravet vejen op.
  • Brev som er udsendt – Bovrup – Gener i forbindelse med asfaltarbejdet 1.0

 

Videoer

Information fra projektlederen – i denne film fortæller Troels mere om gener, affaldshåndtering og gademøder

Myndighed og Påbud – i denne film fortæller Nikolai Moestrup om Kommunen rolle ved anlægsprojekter.

Har du spørgsmål som ikke besvares på hjemmesiden er du velkommen til at kontakte projektleder Troels Kragh på tlf: 23 49 26 77

Tidsplan

For etapeangivelser samt vejnavn, se projekttegning under projektområde.

PeriodeHvorHvad
Uge 2-10Uge 2-10 Bovrup StoregadeKloak separering
Uge 6-16Skovbølgårdvej/SolvængetEtablering af bassin
Uge 9-15KidingvejKloak separering
Uge 14-18Gml. BygadeKloak separering
Uge 18Opgravede vejarealerUdlægning af asfalt

 

Projektområde

Oversigtskort – Bovrup 2022

Informationsmøde

Da vi ikke fik afholdt informationsmøde grundet Corona nedlukning. Bliver der løbende afholdt informationsmøde, forud for de forskellige etaper. I vil blive inviteret til et gademøde, ca. 14 dage før vi går i gang med jeres etape.

Hvis i ikke har mulighed for at deltage ved et infomøde, kan i kontakte projektlederen med spørgsmål til projektet.

Hvad er en kloakseparering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet ledes i fremtiden til en nærliggende bæk.

Inden regnvandet løber ud i bækken, vil det blive forsinket og renset i et regnvandsbassin, således bækken skånes mest muligt.

Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd til spildevand og stikledning til regnvand.

Du skal etablere og betale separeringen på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned, blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Se på følgende Link, hvilke retningslinjer kommunen har for afledning af regnvand.

Selve omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret. Det er altid en god ide også at bede om disse papirer.

Hvornår skal jeg senest koble om?

Efter vores færdigmelding har du minimum 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Har du spørgsmål til myndigheden, Aabenraa Kommunes spildevandsafdeling, kan de rettes på følgende mail: spildevand@aabenraa.dk

Nyttige link

Bekendtgørelse om kloakarbejder

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser