Arwos A/S

Stegholt renseanlæg – etablering af ny slamlagertank

Med en ny slamlagertank vil Arwos udnytte gassen i slammet på Stegholt Renseanlæg bedre.

Kontakt ved Arwos:

Projektleder Signe Schytt Nielsen
E-mail: ssn@arwos.dk
Mobil: 2442 3022

 

 

Arwos opfører en 500 m3 stor slamlagertank på renseanlæg på Stegholt.

Med den nye tank sikrer vi vores biogassystem, så biogassen bliver inde i systemet. På den måde kan vi bedst muligt udnytte den bæredygtige ressource, hvillet bidrager til mere grøn strømproduktion.

Den nye tank bliver med gasudtag. Det gør, at der bliver mulighed for at udnytte gassen bedre end i dag. Gassen sendes gennem en generator, der producerer el. Dette betyder, at Arwos kan levere mere grøn strøm til ledningsnettet.

Beboere i området ved Stegholt kan i en kortere periode være generet af støj, når pæle skal rammes i jorden. Beboerne varsles af entreprenøren via SMS.

Med en kapacitet, der er næsten dobbelt så stor som de eksisterende tanke, er den nye slamlagertank mere end en opgradering. Det betyder, at Arwos på Stegholt kan håndtere en større slammængde i fremtiden og være klar til den påtænkte centralisering, hvor spildevand fra mindre renseanlæg ledes til Aabenraa.

Den nye tank forventes at stå klar i starten af december 2024.

Tidsplan

  • 6. juni til 13. juni: Pæleramning
  • 3. juni til 1. juli: Fundament lægges
  • 29. juli til 25. oktober: Lagertank monteres

Hvordan ser tanken ud?

Illustration af slamprocestank

Illustration af slamlagertank

Illustration af slamprocestank

Illustration af slamlagertank i forbindelse med eksisterende rådnetank

Kan trafikgener forventes?

Der vil ikke være nogle trafikgener

Vil jeg opleve gener og forstyrrelser?

Arbejdet vil medføre støj fra entreprenørmaskine – især i den periode, hvor der piloteres til lagerets fundament. Ligeledes vil der være en del tung trafik i området i de ovennævnte dage

Vi beklager generne, og vi vil gøre vores bedste for at minimere dem. Arbejdet vil foregå i tidsrummet mellem kl. 06 og kl. 18.

 

24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser