Arwos A/S

Frøslevvejkvarteret, Padborg – kloakseparering i 2023-2024

Arbejdet planlægges opstartet i 2024 og kommer til at foregå i etaper over en årrække.

Kontakt ved Arwos

Projektleder: Rune Fredsgaard Nielsen
E-mail: rfn@arwos.dk
Mobil: 20 25 07 05

 

RÅDGIVER

Rådgiver: Ingeniørerne
Tjalfe Helgesen
Mail:    the@ingenior-ne.dk
Mobil:  27 23 15 40

 

Arwos planlægger kloakfornyelse og separering jf. gældende spildevandsplan. Se også Aabenraa Kommunes hjemmeside, www.aabenraa.dk.

Kloakken er nedslidt og klar til at blive renoveret. I samme ombæring planlægges kloakseparering som indebærer at regnvand og spildevand adskilles i to separate rørsystemer.

Dette vil mindske belastningen på renseanlægget og forhindre at der sker overløb med opspædet spildevand til recipient.

Seneste nyt 15. maj 2024

  • Arbejdet planlægges opstartet i 2024 og kommer til at foregå i etaper over en årrække. Der arbejdes pt. på en mere detaljeret etapeplan som endnu ikke er klar til at blive offentliggjort.
  • Tillæg til Spildevandsplan er godkendt pr. 28. februar
  • Projektet er ikke sat i udbud endnu

Tidsplan

I 2023 har det været projektering og forundersøgelser.

Arbejdet et planlagt til opstart i 2024 og kommer til at foregå i etaper over en årrække. Der arbejdes pt. på en mere detaljeret etapeplan som endnu ikke er klar til at blive offentliggjort.

Kan trafikgener forventes?

Det kan ikke undgås at der vil forekomme gener for trafikken mens arbejdet udføres, men vi vil gøre alt hvad vi kan for at minimere disse. Naturligvis er det ikke hele området som afspærres på en gang, men kun de ca. 50m hvor vi graver op og lægger rør.

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

Hvis der er ændringer i tømning/affaldsindsamling, vil lodsejeren blive kontaktet forud for opgravningen. Der vil det blive beskrevet, i hvilket omfang affaldsindsamlingen er påvirket samt hvordan entreprenøren hjælper med at stille beholderne ud til nærmeste opsamlingssted.

Glemmer du at stille din affaldsbeholder frem, eller er det rart at vide, hvornår vi tømmer?
Tilmeld eller afmeld vores gratis SMS-ordning her…

Hvad er en kloakseparering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, fører vi en skelbrønd til spildevand og en stikledning til regnvand ind til matrikelskel.

Du skal etablere og betale separeringen på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned, blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

En faskine har du lov til selv at udføre, rørarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester.

Se på følgende Link, hvilke retningslinjer kommunen har for afledning af regnvand.

Selv omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret.

Hvornår skal jeg senest koble om?

Efter vores færdigmelding har du minimum 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Nyttige link

Bekendtgørelse om kloakarbejder

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

 

 

 

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser