Arwos A/S

Kirkeplads Aabenraa

Anlægsarbejdet ligger stille i perioden marts – oktober 2024

Kontaktinformation

Projektleder: Aage Lund Jørgensen
Mobil: 24 96 41 50
Mail: aljoe@arwos.dk

Entreprenør

Entreprenør – Arkil
Hans Christian Danielsen
Mobil: 23 73 45 46
hcd@arkil.dk

 

Kloakfornyelse:

Kloakken er af ældre dato, og klar til at blive renoveret. Da Arwos vand, Aabenraa fjernvarme og Sct. Nikolai Kirken også har arbejder i området er det nærliggende at arbejde på samme tidspunkt som dem, for at mindske gener ifm. arbejderne.

 

Omlægning af vandledning:

Drikkevandsledningerne er af ældre dato, og klar til at blive renoveret. Da Arwos spildevand, Aabenraa fjernvarme og Sct. Nikolai Kirken også har arbejder i området er det nærliggende at arbejde på samme tidspunkt som dem, for at mindske gener ifm. arbejderne.

 

Seneste nyt 4. april 2024

  • Kloakarbejdet ligger stille i perioden marts – oktober 2024, mens der udføres renovering af kirken. Inden Arkil forlader pladsen, bliver brostensbelægninger retableret.
  • Museum Sønderjylland finder løbende en del fortidsminder, du kan læse mere her…

 

Materialer fra informationsmødet den 01.06.2023

Komme i løbet af uge 23.

Hvad er en kloakseparering?

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget system og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet vil i fremtiden ledes til et regnvandsbassin og videre til recipienten og ud i Flensborg fjord.

Kan trafikgener forventes?

Parkeringspladsen udtages for en lille periode. Vandledningen ligger i rabatten, så rabatten i den ene side af vejen vil blive lukket af. For at få plads til materiel og materialer vil noget af kørebanen blive inddraget. Det tilstræbes, at der er adgang til ejendommene hele tiden, men det kan ikke undgås, at der kortvarigt i forbindelse med arbejdet vil være begrænset adgang til de enkelte ejendomme. Vi informerer naturligvis på forhånd, når det bliver aktuelt.

 

Kloak – Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd til spildevand og stikledning til regnvand.

Du skal etablere og betale separeringen på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned, blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Kloak – Hvornår skal jeg senest koble om?

Efter vores færdigmelding har du minimum 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Vand – Vil jeg opleve driftsforstyrrelser?

Når vandledningen er etableret, skal den kobles om, så der kommer vand på den. I den forbindelse bliver det nødvendigt at lukke for vandet til hele vejen. Når de enkelte vandstik skal etableres, er det nødvendigt at lukke for vandet til de enkelte ejendomme.

Vi informerer om driftsforstyrrelser via vores SMS-ordning, og vi anbefaler derfor, at man tilmelder sig ordningen – læs mere her.

Vand – Kan jeg drikke vandet uden forbehold?

Ja. Når der igen åbnes for vandet, kan der forekomme misfarvninger af vandet eller vandet kan indeholde små bobler, så det ser helt hvidt ud. I nogle tilfælde er det nødvendigt at rense filtre i vandhaner m.v. pga. belægninger i vandrørene i ejendommen har revet sig løs.

Det er ufarligt, men det kan være nødvendigt at lade vandet løbe i hanerne til det bliver klart igen.

 

Vand – Hvorfor er der vand på kørebanen?

Når vandledningen er lagt, skal den skylles igennem, inden den kobles til. På den måde sikre vi os, at vandet er 100% rent, inden ledningen kobles til din ejendom. Det kan godt tage dage, inden prøverne er inden for grænseværdierne, og i den periode kan der være vand på kørebanen.

Vand – Hvad skal jeg betale?

Gennem din vandregning eller husleje betaler du for, at drikkevandsnettet vedligeholdes. Der er altså ikke nogen ekstra regning forbundet med projektet.

Vand – Kan jeg få flyttet mit stik?

Som udgangspunkt tilkobles din gamle vandledning ved skel. Hvis du ønsker, at det nye vandstik skal føres ind et andet sted på grunden, skal du kontakte os. Så vil vi undersøge mulighederne.

Affald – Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

På de strækninger hvor der vil være problemer med affaldsindsamlingen, vil lodsejeren blive kontaktet forud for opgravningen. Der vil det blive beskrevet, i hvilket omfang affaldsindsamlingen er påvirket samt hvordan entreprenøren hjælper med at stille beholderne ud til nærmeste opsamlingssted.

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser