Arwos A/S

Kruså – Kloakseparering i området omkring Åbjerg

Der foretages kloakseparering i området ved Klosterkløften, Parkvej, Åbjerg, Udsigten og Slipskoven.

Kontaktinformation

Projektleder Aage Lund Jørgensen
Tlf. 24 96 41 50
Mail: aljoe@arwos.dk

Entreprenør

Nørgaard Anlæg ApS
Ulrik Germundsson
Mail: ug@na-ribe.dk
Mobil: 23 36 27 85

Kloakledningerne er slidte og trænger til en udskiftning. Samtidig er der behov for, at kloakken klimatilpasses, så vi reducerer overløb af fortyndet spildevand fra kloakken til den smukke natur i området. Det sker nemlig kloakken belastes af store eller længerevarende regnskyl. Det er derfor, der skal to nye ledninger: En ledning til regn, tag og overladevand – og en til spildevand. Hvis du vil vide mere om Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2018-2022, kan du læse mere her

Bor du i området, betyder det, at du fremadrettet får to afløbsstik ind på din matrikel: Et til regn samt et til spildevand. Det er her, du skal tilkoble din private kloak. Nu i hvert sit separate system. Du skal selv stå for kloaksepareringen egen grund. Du kan læse mere om, hvad en kloakseparering er under punktet “Hvad er en kloakseparering”.

Seneste nyt 4. juni 2024

Tidsplan

Tidsplan af den 02.11.2023

Projekt- & etapetegninger

Da der endnu ikke er valg entreprenør ligger der ikke endelige projekttegninger tilgængelige endnu. Nedenstående dokument er en skitse.

Område der er udpeget til kloakseparering

Materialer fra informationsmødet den 18.8.2022

Powerpoint

Hvad er en kloakseparering?

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget system og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet vil i fremtiden ledes til et regnvandsbassin og videre til recipienten og ud i Flensborg fjord.

Kan trafikgener forventes?

Der vil være nogle gener i forbindelse med anlægsarbejdet. De største gener finder sted i forbindelse med Arwos’ kloakarbejder.
Der vil være nogle gener i forbindelse med afspærrede veje og omkørsler. Der vil også være støj og støvgener når der bliver gravet ud til ledninger. Du vil, forud for arbejdet blive varslet, i forbindelse med de gener der vil opstå.

Hvis du i anlægsperioden får leveret byggematerialer eller andre store leverancer, kan du med fordel kontakte projektlederen eller formanden på pladsen, så der kan blive taget hensyn.

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

På de strækninger hvor der vil være problemer med affaldsindsamlingen, vil lodsejeren blive kontaktet forud for opgravningen. Der vil det blive beskrevet, i hvilket omfang affaldsindsamlingen er påvirket samt hvordan entreprenøren hjælper med at stille skraldespande ud til nærmeste opsamlingssted.

Sådan virker et regnvandsbassin

Et regnvandsbassin skal opsamle regnvandet fra området, der er kloaksepareret. I forbindelse med opsamlingen i regnvandsbassinet sker der en naturlig rensning af vandet.

Vandet udledes herfra langsomt – og dermed skånsomt – til naturen.

Du kan læse mere om, hvordan et regnvandsbassin virker her…

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser