Arwos A/S

Vi skal udskifte din vandmåler

Inden længe skifter Arwos din vandmåler. Læs alt om udskiftningen, så du er helt klar, inden vi kommer forbi.

Vær klar, når vi skifter din vandmåler

Inden vi kommer og skifter din vandmåler, skal du sikre at den er tilgængelig, så vi kan komme til. Kasser skal fjernes – og er måleren i et skab skal det tømmes, og hylderne fjernes.

Derudover skal du sikre, at din vandinstallation virker.

Sådan gør du:

 

 

 

 

 1. Åben for en vandhane så tæt ved måleren som muligt.
 2. Luk ventilen før måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet i hanen ikke løber.
 3. Luk op for ventilen igen.

OBS: I nyere installationer er der to ventiler – en på hver side af vandmåleren. Er det tilfældet gentager du ovenstående punkter på begge ventiler.

Hvis det ikke virker

Lukker ventilerne ikke for vandet, skal du få en vvs-installatør til at udskifte ventilerne. Det er dit ansvar, at ventilerne virker.

Skulle du i en anden sammenhæng få en vandskade i huset, er det desuden rart at vide, at du kan lukke for vandet.

I enkelte tilfælde er vandinstallationen i så dårlig stand, at vi ikke kan udskifte vandmåleren. I de tilfælde skal du få udført de nødvendige forbedringer, før vi udskifter måleren.

 

Sådan foregår en udskiftning

Et målerskifte tager omkring 20 minutter. Nedenfor ser du en video, der viser, hvordan en udskiftning foregår.

Sådan virker din nye måler

Den nye måler er en fjernaflæst måler. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse din vandmåler. Derfor har du stadig ansvar for at følge dit forbrug, så du undgår længerevarende læk mv. Derfor er det vigtigt, at du kan betjene din vandmåler.

 • Åben dækslet
 • Du får nu vist den aktuelle målerstand i m³ (punkt 1 på figuren)
 • Måleren er udstyret med et optisk knap. Når du lægger fingeren henover øjet (punkt 2 på i figuren), kan du skifte visning i displayet.
 • Du kan skelne mellem de forskellige visninger på tallet i nederste venstre hjørne (punkt 3 i figuren) – Her er et udpluk, at de vigtigste visninger:
  • 1 viser den aktuelle målerstand i m³.
  • 2 viser batteriets levetid.
  • 3 viser det aktuelt m³-forbrug i timen, som du bruger vand lige nu.
  • 5 viser evt. fejlkoder.

Dét betyder ikonerne i måleren

Ikonet med vandhanen vises, når der har været et konstant vandforbrug i 24 timer. Hvis dine installationer har været lukket, så kan det være tegn på en vandskade. Så skal du kontakte en aut. VVS’er. Det er dit ansvar at følge dit forbrug og holde øje med lækager.

Dette ikon vises, når måleren er ved at løbe tør for strøm. Batterilevetiden er dog op til 16 år, så du skal ikke forvente, at det sker tit. Arwos får også et varsel i god tid, så vi kan komme og skifte måler og/eller batteri i god tid.

Hængelåsen fortæller blot, at måleren er kaliberet fra fabrikken. Det betyder, at der ikke kan ændres i målerindstillingerne. Det er derfor, at dette ikon altid er at vise på skærmen 

 

Hvis der er udløst en fejlkode. Fælles for alle alarmer er, at Arwos får besked. Det betyder også at vi kontakter dig, hvis det er med risiko for vandkvaliteten. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Arwos Kundeservice.

Der findes mange forskellige typer fejl:

01: RAM-fejl
02: Temperaturmåling defekt
04: Hardwarefejl i ultralydsmåling
05: Lækagealarm
06: Baglæns flow
07: Luft i måler
08: Lavt batteriniveau
11: Overflowalarm/Rørbrud
12: Intet forbrug
13: Høj vandtemperatur
14: Temperatur under 3°C
22: Målingsforstyrrelser
98: System reset
99: 2-vejs kommunikationsfejl
00: Optisk kommunikation afbrudt

 

 

SPØRGSMÅL & SVAR

Forud for udskiftningen

Hvorfor skal jeg have ny måler ?

Mange af Arwos’ målere er meget gamle. For at sikre en præcis afregning af dit vand og spildevandsforbrug, skal vi have nye målere. I den forbindelse har vi valgt at skifte til fjernaflæste målere.

Det betyder, at du fremover ikke vil modtage aflæsningskort fra os.

Koster det mig noget ?

Nej. Måleren er Arwos’, men som ejer er det dit ansvar at sørge for, at dine installationer er vedligeholdte og overholder kravene til målerinstallationer. Hvis der er omkostninger i den forbindelse, skal du selv betale dem.

Stiger prisen efterfølgende?

Prisen ændres ikke som følge af udskiftning af målere.

Hvad er fordelen for Arwos ?

Vi får et mere prævist datagrundlag, når vi får fjernaflæste målere. Derudover får vi en målerpark, som er ens. Det er nemmere at administrere.

Hvorfor skal min installation være funktionel?

Ellers kan vi ikke udskifte vores målere. Installationerne skal være intakte og overholde lovkrav, der sikrer, at der ikke er unødigt vandspild og risiko for forurening af drikkevandet og tilbage strømning til vandledningsnettet.

Kan Arwos bestemme det?

Ja. Det kan vi, fordi vi skal leve op til lovgivningen på målerområdet, og det indebærer at målere udskiftes, vedligeholdes og kontrolleres.

Aflæsning og forbrug

Skal jeg ikke aflæse min måler mere ?

Nej, du skal ikke længere aflæse vandmåleren i forbindelse med årsafregningen. Vi anbefaler dog, at du alligevel holder øje med vandmåleren løbende.

Kan jeg følge med i mit forbrug ?

Du kan altid følge dit forbrug ved at holde øje med måleren. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at følge forbruget på online. Der er dog en online-løsning på vej. Vi starter med at udskifte alle målerne. Herefter etablerer vi et netværk, hvor vi kan indsamle data. Det er først, når netværket er opsat i slutningen af 2024, at du løbende kan følge dit forbrug online – og at vi kan sende dig læk-varsel.

Uanset er det altid dit ansvar at holde øje med dit forbrug.

Får jeg besked hvis forbruget stikker af ?

Der vil være et læk-varsel, der vises på displayet på den nye måler, når den har kørt uafbrudt i 24 timer. Der er dog en online-løsning på vej, hvor det er muligt at få et læk-varsel på mail. Vi starter med at udskifte alle målerne. Herefter etablerer vi et netværk, hvor vi kan indsamle data. Det er først, når netværket er opsat i slutningen af 2024, at du løbende kan følge dit forbrug online – og at vi kan sende dig læk-varsel. Uanset er det altid dit ansvar at holde øje med dit forbrug.

Hvad er min fordel ved en fjernaflæst måler ?

Fordelen for dig er, at du ikke længere skal aflæse din vandmåler i forbindelse med årsafregningen. Derudover er det en fordel, at du får en måler, som kan varsle dig, hvis du har et læk.

Om udskiftningen

Hvor lang tid tager et målerskifte

Målerskiftet tager omkring 20 minutter.

Skal den nye måler sidde hvor den gamle sidder ?

Ja, det skal den som udgangspunkt – med mindre den gamle måler ikke sidder lettilgængeligt eller sidder et sted, der ikke er tæt nok på indføring i bygningen.

Ønsker du at flytte måleren skal du få en aut. VVS’er til at ændre installationen. Det løser vi ikke.

Er der krav til afstands/tilgængelighedskrav til en måler, og hvad sker der, hvis kravene ikke er overholdt?

Så skal du tilpasse installationen, så vi kan skifte vandmåleren.

Hvad sker der med de gamle målere ?

De gemmes i en periode i tilfælde af uoverensstemmelser omkring forbrug m.m.

Hvem skifter måleren?

Arwos teknikere og ekstern montør skifter målerne. Det vil fremgå af brevet vedr. selve udskiftningen.

Skal jeg være hjemme ved udskiftning?

Der skal være mindst én myndig person tilstede ed udskiftning af vandmåleren.

Om måleren

Hvordan virker måleren

Se vejledningen længere oppe på siden.

Du kan se nedenstående video fra producenten her (på engelsk)

Kan måleren løbe tør for strøm?

Ja det kan den godt. Men den giver et varsel i god tid, så vi kan skifte måleren. Du vil også kunne se det, hvis der vises et lille batteri i displayet.

Målerne leveres dog med op til 16 års batteritid!

Hvad sker der, hvis måleren løber tør?

Hvis måleren løber tør, skal den skiftes med det samme.

Hvis du har bimåler

Skifter Arwos også min bimåler?

Hvis du har en bimåler, skal du kontakte Arwos kundeservice på telefon 76 93 00 00

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål

Udfyld formularen nedenfor, så svarer vi dig hurtigst muligt på mail eller tlf.

  Forbrugssted

  Kundeoplysninger

  Hvad vil du spørge om

  22. april 2024

  Driftstatus

  Ingen aktuelle driftforstyrrelser

  Åbningstider i dag

  Genbrugspladser

  Aabenraa
  08:00 - 18:00
  Padborg
  10:00 - 17:00
  Tumbøl
  10:00 - 17:00
  Kliplev
  Lukket
  Kobro
  10:00 - 17:00

  Mini-genbrugspladser

  Stubbæk
  Lukket
  Løjt
  Lukket

  Genbrugsbutikker

  Padborg
  10:00 - 17:00
  Aabenraa
  10:00 - 17:00
  Kundeservice
  08:30 - 15:00
  → Se alle åbningstider og adresser
  22. april 2024

  Driftstatus

  Ingen aktuelle driftforstyrrelser