banner kunderservice hvis du vil klage

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at vi har behandlet dig forkert, er du altid meget velkommen til at kontakte Arwos Kundeservice. Her vil vi forsøge at udrede problematikken – hvad end det kan gøres over en mail, telefon eller et fysisk møde.

Kundeservice træffes på tlf. 76 93 00 00 eller arwos@arwos.dk 

 

Der kan i enkelte tilfælde opstå sager, hvor vi ikke er helt enige. Her har du følgende muligheder:

 

Vand og spildevand
Siden den 1.oktober 2015 har du som vand- eller spildevandskunde kunnet klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I første omgang forsøger man at løse tvisten i en mediationsfase. Dvs. styrelsen søger en løsning, som begge parter kan leve med, men som ikke nødvendigvis er juridisk korrekt.

Er dette ikke muligt, overgår klagesagen til Forbrugerklagenævnet.

Du kan læse på: https://www.forbrug.dk/ -  kontaktinfo finder du her ...  

 

Affald
Som affaldskunde kan du kontakt Aabenraa Kommune, hvis der er afgørelser, som du ikke er tilfreds med. Aabenraa Kommune er nemlig myndighed over for Arwos. Det betyder, at det behandler og afgør mulige uoverensstemmelser.

Du kan klage ved at kontakte Aabenraa Kommunes Byg, Natur og Miljøafdeling - via tlf. 7376 7676.