Arwos A/S

Ofte stillede spørgsmål til regning og betaling

Har du netop fået din regning fra Arwos, har du måske et par spørgsmål. Få svar på de mest velkendte spørgsmål her.

På denne side har vi samlet de typiske spørgsmål og svar til regningen. Tryk på de enkelte faner for at folde svaret ud
På figuren herunder gennemgår vi et eksempel på en regning. Tryk på de blå ikoner for at få en forklaring

Spørgsmål til regningen

Hvorfor er min regning ikke vedhæftet?

Vi kan desværre ikke vedhæfte regningen på mail, fordi vores udbyder vurderer, at det er i strid med persondatareglerne.
Derfor skal du logge ind på MinForsyning, hvor du kan downloade regningen. Følg evt. video-guiden her…

Hvorfor har jeg ikke fået nogen afregning?

Alle kunder får en afregning. Har du ikke sendt os en aflæsning af vandmåleren skønner vi dit forbrug på baggrund af tidligere års forbrug.
Så har du ikke fået en regning, må den være tabt i forsendelse eller lignende.
Så skal du kontakte Arwos på mail: afregning@arwos.dk eller telefon: 7693 0000 med oplysninger om forbrugssted evt. kundenummer, målernummer samt måleraflæsning

Hvorfor betaler jeg fast bidrag for mit vand?

Der er en del faste udgifter forbundet ved at levere vand til jer forbrugere. Uanset, hvor meget vand i forbruger, så er udgifterne det samme til at drive vandværk og de over 300 kilometer vandledning.
Det fast bidrag går derfor til de faste udgifter, mens den faste kubikmeterpris dækker dit forbrug.

Hvorfor betaler jeg fast bidrag pr. stikledning?

Fast bidrag pr. stikledning i Spildevand er en basis-takst for at være tilsluttet spildevandsanlægget. Uanset hvor mange m³ eget du forbruger (vandafledningsbidraget), så skal vores kloaknet driftes og vedligeholdes, hvilket taksten dækker. Derudover er taksten et gebyr, som dækker udgifter til administration, kundeservice mm.

”Pr. stikledning” betyder, at gebyret opkræves hos hver stikledning, der er koblet på kloakken. Ved langt de fleste almindelige huse er der tale om et stik – og dermed et fast bidrag.

Hvorfor er de sidste tre måneder af mit forbrug skønnet?

Arwos får aflæsningen fra mange vandværker den 30. september. Det betyder, at vi skønner de tre måneder af dit forbrug (oktober,
november og december).
Arwos’ opgørelse følger nemlig kalenderåret. Forbruget for de sidste tre måneder af året skønnes ud fra sidste års afregnede forbrug. Dermed bliver det så præcist som muligt.
Såfremt vi opkræver for meget eller for lidt i forhold til dit faktiske forbrug, vil det blive modregnet i næste års årsopgørelse
Tidligere fik du både et aflæsningskort fra dit vandværk og Arwos. Arwos har i 2014 indgået aftaler med mange vandværker, hvilket betyder, at vi kun forstyrrer dig en gang om året.

Hvordan får jeg ændret min á conto?

Du kan ændre din á conto ved at sende en mail til afregning@arwos.dk med oplysning om forbrugssted (adresse) og evt. kundenummer. Du skal desuden oplyse nuværende målerstand og årsagen til ændring i det forventede forbrug.

Hvad gør jeg hvis mit hus er solgt?

Hvis du har solgt dit hus, kan du give Arwos besked ved at sende en mail til afregning@arwos.dk med oplysning om forbrugssted, evt. kundenummer og dato for salg af huset. Derudover skal vi også bede om en aflæsning af din vandmåler samt overdragelsesdato. Så sender vi en flytteopgørelse til dig og ny a conto til den nye ejer.
Navnet på ny ejer skal også oplyses og evt. ny ejers nuværende adresse.
Meld flytning her

Spørgsmål til ændringer i priser 2024

Hvorfor stiger afgiften på spildevand?

Arwos opkræver i 2024 i alt 14 mio. mere end i 2023, som overvejende skal gå til de fortsatte arbejder med klimatilpasning. Eksempelvis afskrives pumpesluseprojektet med 2,4 mio. årligt.
Derudover skyldes 2/3 af prisstigningen den stigende inflation. Prisstigningen er dog lavere end de generelle prisstigninger i samfundet (inflationen).

Hvorfor stiger afgiften på affald?

Når man indfører en helt ny affaldsindsamlingsordning vil det kræve tilpasninger når virkeligheden rammer. Eksempelvis falder prisen for farligt affald mens andre priser stiger.
Prisstigningen er dog lavere end de generelle prisstigninger i samfundet (inflationen). Der er desuden også sat penge af til en modernisering af vores genbrugspladser.

Hvorfor kommer der en ny deponi-afgift?

I 2022 lukkede Aabenraa Kommunes deponi ved Sdr. Hostrup, fordi Miljøstyrelsen år tidligere havde vurderet at den lå for kystnært og dermed udgjorde en miljø risiko.
Deponiet er i dag lukket, men Aabenraa Kommune har bedt Arwos om at stå for efterdriften.
Nedlukningen skete 80 år før planlagt og dermed er der ikke sparet de nødvendige midler op til reetablering og efterdrift. Derfor indføres der en ny deponi-afgift.

Spørgsmål til selvbetjeningsløsninger

Hvordan logger jeg ind på MinForsyning?

Find vejledning og video-guide her…

Hvordan får jeg regningen i e-Boks?

Det er en forudsætning, at vi har dit CPR-nummer registreret, før du kan tilmelde dig e-Boks.
Arwos har som udgangspunkt ikke vores forbrugeres CPR-nummer, fordi vi er ikke myndighed. Derfor kan vi ikke opbevare CPR-nummer uden samtykke.
Derfor skal du starte med at oplyse dit CPR-nummer og give dit samtykke. Det kan du gøre på MinForsyning.

  1. Log ind med NemID her…
  2. Under “Min Profil” kan du under punktet Samtykke givet dit samtykke til, at vi må opbevare dit CPR-nummer.

Er det første gang du logger ind på MinForsyning, er der et par ekstra steps. Læs vejledning eller se video-guide her…

Nu er du klar til at tilmelde dig e-Boks

  1. Klik her…
  2. Log ind med dit NemID
  3. Klik på “Tilmeld afsender” i øverste bjælke over indbakken
  4. Indtast “Arwos” i søgefeltet
  5. Vælg “Arwos forsyning”
  6. Klik på “Tilmeld”

Spørgsmål til betaling

Hvordan får udbetalt mit tilgodehavende?

Har du indbetalt for meget til os, overfører vi pengene til PBS eller din Nem-konto. For at vi kan overføre pengene til din Nem-konto, har vi brug for dit cpr.nr..
Har du ikke allerede oplyst dit cpr.nr. til os, kan du gøre det her

Hvordan tilmelder jeg min regning, så den betales automatisk?

Du kan betale regningen via din netbank eller penge institut. I den forbindelse kan du tilmelde den PBS
Kortbetaling: Du kan også tilmelde kortbetaling, så regningen i fremtiden trækkes fra sit kort. Du kan læse mere om kortbetaling her…
Betalingsservice: Du kan også aktivt tilmelde din regning til PBS på MinForsyning eller under næste punkt. Log ind her…
OBS! Har du en regning til betaling, skal du være opmærksom på, at den automatiske betaling først sker fra næste regning.

Tilmeld regningen til PBS


Du skal være opmærksom på, at der opkræves et gebyr efter gældende takstblad for betaling via PBS. Du finder alle priser her…
Du finder kundennr, som vist på billedet nedenfor markeret med rød ring.
PBS-nummeret har vi allerede udfyldt på blanketten herover.

Hvordan får jeg en afdragsaftale

Du kan læse mere om, hvordan du opretter en afdragsaftale her…

Payment from abroad

UK:
You can pay by using the IBAN number and Swift-code.
Please enter your customernumber, when you making the payment.
DE:
Sie müssen IBAN und BIC-Nummer verwenden, wenn Sie bezahlen möchten.
Bitte im textfeld die kundennumer eingeben
IBAN nr. DK7479100001511438
BIC/Swift: SYBKDK22

Spørgsmål til betaling

Forstå din regning

Forstå din regning
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser