Arwos A/S

Styrtom – kloakseparering i 2022-2024

Entreprenøren er i gang med anlægsarbejdet på Flensborgvej hvor der bliver etableret nye stik til separering.

Kontakt ved Arwos

Projektleder Aage Lund Jørgensen
Tlf. 24 96 41 50
Mail: aljoe@arwos.dk

RÅDGIVER:

SWECO
Kontaktperson: Ole Schacht
E-mail: Ole.schacht@sweco.dk
Mobil: 27 23 88 90

ENTREPRENØR:

Otto Christensen A/S
Kontaktperson: Karsten Pors
Mobil: 93 63 93 82

 

 

Det er vedtaget i Spildevandsplanen 2018 – 2022 fra Aabenraa Kommune, at Styrtom skal separatkloakeres. Anlægsarbejdet til foregå i perioden efterår 2022 til vinter 2023

Det nuværende system er forsynet med nødoverløb. Det betyder at, kloakken ved ekstreme vejrhændelser kan løbe over i de såkaldte overløbsbygværker. Regn og opblandet spildevand løber herfra ud i vandløbet

Overløbsbygværkerne er lavet for at sikre, at der ikke sker et tilbageløb af spildevand til og ind i ejendommene. Da overløbsbygværkerne er en kilde til forurening, bliver de nedlagt i det omfang hvor kloaknettet separeres. En separering betyder nemlig at regnvandet fra tagnedløb og indkørsel ledes i sit eget system.

Fremadrettet får du to afløbsstik ind på din matrikel: Et til regn samt et til spildevand. Det er her, du skal koble din private kloak. Du skal selv stå for kloaksepareringen egen grund.

Seneste nyt 24. juni 2024

  • Arbejdet er næsten færdigt – der er lagt asfalt på såvel Styrtom Engvej som Styrtom Bygade.
  • Der resterer enkelte lednings- og terrænreguleringsarbejder på privat grund.

Tidsplan

Styrtom tidsplan rev. 31.08.2023

Projekttegning

Styrtom projektoversigt af 29 11 2022

Kan trafikgener forventes?

Der vil være nogle gener i forbindelse med Arwos’ kloakarbejder.

Det vil være i forbindelse med afspærrede veje og omkørsler. Der vil også være støj og støvgener, når der bliver gravet ud til ledninger. Du vil, forud for arbejdet blive varslet, i forbindelse med de gener der vil opstå.

Hvis du i anlægsperioden får leveret byggematerialer eller andre store leverancer, kan du med fordel kontakte projektlederen eller formanden på pladsen, så der kan blive taget hensyn.

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

På de strækninger hvor der vil være problemer med affaldsindsamlingen, vil lodsejeren blive kontaktet forud for opgravningen. Der vil det blive beskrevet, i hvilket omfang affaldsindsamlingen er påvirket samt hvordan entreprenøren hjælper med at stille skraldespande ud til nærmeste opsamlingssted.

Glemmer du at stille din affaldsbeholder frem, eller er det rart at vide, hvornår vi tømmer?
Tilmeld eller afmeld vores gratis SMS-ordning her…

Hvad er en kloakseparering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd til spildevand og stikledning til regnvand.

Du skal etablere og betale separeringen på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned, blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Se på følgende Link, hvilke retningslinjer kommunen har for afledning af regnvand.

Selv omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret.

Hvornår skal jeg senest koble om?

Efter vores færdigmelding har du minimum 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Nyttige link

Bekendtgørelse om kloakarbejder

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

 

 

 

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser