Arwos A/S

Forundersøgelse/projektering i Varnæs

Arwos er i fuld gang med forundersøgelser i Varnæs. I den forbindelse skal vi ud og kigge på byen og omgivelserne, vi skal have undersøgt jordbundsforhold og TV-inspiceret nogle af vores ledninger. Derfor vil I opleve at der går nogle folk rundt med refleksjakker, er i nysgerrige så kom og hils på, vi skal nok komme til at lære hinanden at kende, inden vi er færdige med at separatkloakere Varnæs.

Kontakt ved ARWOS

Projektleder: Rune Fredsgaard Nielsen
E-mail: rfn@arwos.dk
Mobil: 20 25 07 05

 

Rådgiver:

UCON
Kontaktperson: Anders Præstbro
Mail: ap@ucon.dk
Mobil: 24 90 37 42

 

Kloaksystemet står foran en større gennemgang. Nogle strækninger er nedslidte og skal skiftes, andre strækninger har svært ved at følge med når det regner.
Når det regner og kloakken ikke kan følge med, sker der overløb fra systemet med opblandet spildevand.
De fælleskloakerede områder hvorfra der sker overløb, vil derfor blive separat kloakeret i forbindelse med renoveringen af kloaksystemet og grundejeren vil efterfølgende blive pålagt at separere på egen grund.

Seneste nyt 15. maj 2024

  • Tillæg til Spildevandsplanen har været i høring og høringsperioden er slut
  • Er godkendt af Byrådet i Aabenraa Kommune april 2024

 

Tidsplan

PeriodeHvorHvad
2022VarnæsProjektering
2023VarnæsProjektering/myndighedsarbejde
2024-2025VarnæsAnlægsarbejde kloakseparering

 

Kan trafikgener forventes?

I første del af projektet hvor der laves undersøgelser, vil der være små eller ingen gener.

Når vi har afsluttet undersøgelserne og inden vi begynder på anlægsarbejdet, vil lodsejerne blive informeret om eventuelle gener med støj, støv og trafik.

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser