Arwos A/S

Når vi opdager en fejlkobling i din kloak

I visse tilfælde kan din kloak være utæt eller koblet forkert på vores ledninger, at der er tale om en fejlkobling. Læs mere om, hvordan du håndterer fejlkoblinger her.

I forbindelse med tv-inspektioner kan vi finde fejlkoblinger af kloakken.

Der er tre typer af fejlkoblinger:

  • Regnvandet er ved en fejl er tilkoblet spildevandskloakken. Hvis din ejendom ligger i et område, hvor regn- og spildevand er separeret (adskilt) er det påkrævet, at der ikke løber regnvand i spildevandsledningen.
  • Spildevand er ved en fejl er tilkoblet regnvandskloakken. Hvis din ejendom ligger i et område, hvor regn- og spildevand er separeret (adskilt) er det påkrævet, at der ikke løber spildevand i regnvandsledningen.
  • Der siver meget grundvand ind i din kloak og/eller brønde. Det er vores kloak ikke dimensioneret til at håndtere. Derfor skal du snarest få tætnet din kloak og brønde, så kloakken ikke fyldes med grundvand.

Når der findes fejlkoblinger

Finder vi en fejl på dine stik og ledninger, skal du selv betale for at rette op på fejlen. Tidsfristen for udbedring af regnvand på spildevandsledningen, er af Arwos sat til 6 måneder.

Beskeden om en fejlkobling kommer aldrig belejlig. Derfor vil vi opfordre dig til at tjekke med din forsikring, om du er dækket. Eks. hvis indsivningen skyldes en rørskade.

Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal kloakmesteren indsende en færdigmelding samt en målfast ”som udført” tegning over kloakanlægget til Arwos og Aabenraa Kommune. Nærmere information får du besked om.

Nederst på siden har vi samlet i typiske spørgsmål/svar vedrørende fejlkoblinger.

Se mere

I videoen nedenfor kan du få et eksempel på en fejlkoblinger og se, hvordan du skal håndtere disse.

Kom med på en tv-inspektion i videoen nedenfor:

Spørgsmål/svar

Hvorfor undersøges kloakken?

Vi undersøger løbende kloakken. Det kan være, hvis der er driftsproblemer, eller som led i forberedelserne til et kommende renoverings- eller klimatilpasningsprojekt.

Hvorfor kan kloakken ikke klare grundvand?

Da kloakken for år tilbage blev etableret, blev den ikke dimensioneret til at være et dræn. Rørenes har kun en størrelse til at håndtere regnvand og/eller spildevand. Når Arwos’ kloak fyldes med grundvand, får vi mange steder store problemer med at transportere og rense spildevandet. Vi tætner også vores system, men vi er også afhængig af, at kunderne tætner deres.

Hvorfor må regnvand ikke ledes i spildevandskloakken?

Regnvand i spildevandssystemet er det problem, fordi kloakken ikke er dimensioneret til det. Det betyder, at kloakrørene ikke har størrelse til at håndtere vand fra fejlkoblinger, som eks er på din grund.

Derudover belaster vandet pumperne, som flytter vandet til renseanlæggene. Det øger risikoen for kælderoversvømmelser i forbindelse med kraftigt regnvejr, samt udledning af urenset spildevand direkte ud i naturen. Dette er miljømæssigt uforsvarligt.

Hvem har ansvar for hvad?

Vedligeholdelse af private kloakledninger på egen grund påhviler den enkelte grundejer.

De offentlige ledninger vedligeholdes af Arwos.

Læs mere i figuren nedenfor

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser