Arwos A/S

Sådan gør du, hvis du har oversvømmelse i kælderen

Har du fået vand i kælderen, er der en stribe forholdsregler du skal tage.

Teksten på denne side er fra kælderguiden, som er udarbejdet af Grundejernes Investeringsfond.

Selvom vand i kælderen skyldes en belastning i det offentlige kloaksystem, er det altid husejerens ansvar, når spildevand stiger op i kælderen. Når man har kælder i sit hus, er det en kalkuleret risiko. Det betyder også, at Arwos ikke har erstatningsansvar, hvis du har spildevand i kælderen.

Er problemet gentagende skal du endelig tage fat i os, så vi kan sikre, at vores system fungerer efter hensigten.

Har du vand i kælderen bør du:

1. Kan du se, hvad problemet er, og hvor vandet kommer fra?

Hvis du kan se, hvorfra vandet kommer ind i kælderen, så begræns skaden ved at stoppe vandindtrængningen. Hvis du har stormsække, så læg dem i vand og vent 3-5 minutter, mens de fylder sig selv. Brug de opfyldte stormsække til at bygge en barriere på 2-3 sække i højden, hvor vandet trænger ind, så skaden begrænses.

 • Vandet kan komme op fra kloakken. Undgå kontakt med kloakvand, Man kan pådrage sig alvorlige og livstruende sygdomme, som f.eks. Weils syge, gulsot og leverbetændelse.Ring til et skadesservicefirma eller
  ifør dig høje gummistøvler og regntøj samt gummihandsker, så du undgår kontakt med kloakvandet. Husk efterfølgende, at tøj og gummistøvler skal spules rene udenfor.
 • Vandet kan komme fra et utæt vandrør. Ring til en VVS-installatør, som har døgnvagt så utætheden stoppes og skaden begrænses.
 • Vandet kan komme fra et skybrud. Tag billeder af skaderne, og hvor vandet trænger ind i kælderen. Det vil være en god hjælp til  enere, både i forhold til forsikringen, men også til at kunne løse problemet i fremtiden.

2. Kontakt forsikringsselskabet

Som ejer er det din bygningsforsikring, der dækker skader på kælderen. Forsikringsselskaberne vil ofte tage kontakt til et professionelt skade-servicefirma og komme ud for at besigtige skaden. Ved skybrud vil
der være mange, der skal have hjælp af forsikringsselskaberne, så der kan gå lang tid, før de kommer ud. Aftal derfor med dit forsikringsselskab, om du kan påbegynde oprydningen, så skaden ikke breder sig.

3. Skaden skal begrænses

 • Et skadeservicefirma vil gøre følgende, som du også selv kan gøre:
 • Pump vandet væk. Ved større skybrud skal du huske, at det kan komme op fra brønde og kloakker. Tjek derfor, om brønden leder vandet væk, inden du blot pumper vandet hen til nærmeste brønd og det derefter
  løber tilbage igen.
 • Rengør overflader, så skimmel og svamp ikke breder sig. Opsæt affugtere som beskrevet på kælderguiden.dk

4. Beboerne skal gøre følgende

 • Beboere skal hurtigst muligt fjerne de af deres ejendele, som kan og skal reddes. Indbo, der allerede er skadet, må ikke smides ud, før forsikringen har haft lejlighed til at besigtige skaderne. Brug plakatguiden på Kælderguiden.dk til hurtigt og nemt at lave et opslag der fortæller beboerne om skaden, og hvad de skal gøre.
 • Indbo, der allerede er skadet, må ikke smides ud, før forsikringen har haft lejlighed til at besigtige skaderne.

5. Forebyg til næste gang

Ønsker du at undgå vand i kælderen en anden gang, så har vi samlet et udvalg af løsninger her…

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser