Arwos A/S

Kolstrup m. fl. – Etablering af nye regn- og spildevandsledninger.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i sommeren 2024

Kontakt ved Arwos

Projektleder: Rune Fredsgaard Nielsen
E-mail: rfn@arwos.dk
Mobil: 20 25 07 05

Rådgiver: Envidan

Projektleder:
Sten Kisum Nielsen
E-mail: skn@envidan.dk
Mobil: 2715 0108

Entreprenør: Henning Have

Kontaktperson:
Jesper Christensen
Email: jc@hhave.dk
Mobil.: 6162 2303

 

Arwos etablerer nye regn- og spildevandsledninger i dele af Kolstrup, Blegen, dele af Toften samt dele af Bjerggade i henhold til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022.

Formålet med at etablere nye ledningerne er dels at forny det gamle ledningssystem samt at begrænse mængden af overløb til Aabenraa Fjord og regnvand der ledes til Stegholt Renseanlæg.

 

Seneste nyt 7. februar 2024

  • Der arbejdes pt. på Toften/Kolstrup.
  • Der foreligger en opdateret tidsplan, kommer snarest.

Plan for arbejdsområde samt omkørsel:

P-pladser i nærheden af SOSU-skolen

Da der har været problemer med, at finde p-pladser i nærheden af SOSU-skolen henvises der i det nedenstående til øvrige p-pladser i Aabenraa By. Kortet fremgår ligeledes af det nedenstående link.

Link

Linket ovenfor et til kommunens kort, hvor man kan få parkering frem

  • Den røde er tidsubegrænset
  • Offentlig  p-hus, den er tidsbegrænset
  • Den lyserøde, nr. 3, er tidsbegrænset.

Ned i bunden af kort er der ikonet: ved tryk én gang på dette gøres det

Når man så peger på den pågældende p-plads, kan man se, hvad der gælder mht tidsrummet f.eks . 2 timer o.s.v.

 

 

 

Tidsplan

Det forventes, at anlægsprojektet opstartes i uge 36 2022 og afsluttes i 2024.

Etape 1, som har været indkaldt til informationsmøde den 1.september 2022 forventes færdig sommeren 2023.

T01.03 Oversigt Tidsplan_rev2 – 24 11 2023

 

Projekttegning

T02.06 KP Bjerggade – 29 06 2022

T02.07 KP Jernbanegade – 29 06 2022

Materiale fra informationsmøde

Kolstrup Powerpoint

Kolstrup Etape 2 – 19.april.23

 

Kan trafikgener forventes?

I forbindelse med projektet vil vejene så vidt muligt holdes åben for trafik. Hvis dette ikke er mulig, vil I blive orienteret under “seneste nyt”

Læs mere om gener I kan forvente her

Hvordan påvirkes affaldsindsamlingen?

Som udgangspunkt vil affaldsindsamlingen ikke blive påvirket af projektet. Affaldscontaineren skal køres frem på tømmedagen som hidtil og entreprenøren vil sørge for at renovatøren kan tømme containeren.

Læs mere om gener I kan forvente her

Hvad er en kloakseparering?

I dag er kloakken en såkaldt fælleskloak. Det betyder, at spildevand og tag- og overfladevand ledes i samme rør.

Når separeringen er færdig ledes tag- og overfladevand i sit eget systemet og spildevandet i et andet. Spildevandet ledes fortsat til renseanlægget, men regnvandet i fremtiden ledes til lokal bassiner.

Hvad skal jeg lave/betale?

Arwos etablerer kloakledningerne i vejen, og når vi kommer forbi dit hus, sætter vi også en skelbrønd til spildevand og stikledning til regnvand.

Du skal etablere og betale separeringen på egen grund. Om du lægger en ledning eller graver faskiner ned, blander vi os ikke i, men dine løsninger skal som minimum godkendes af en aut. kloakmester.

Se på følgende Link, hvilke retningslinjer kommunen har for afledning af regnvand.

Selve omkoblingen skal også foretages af en aut. kloakmester. Kloakmesteren udarbejder i den forbindelse en færdigmelding, som han sender ind til Aabenraa Kommune. På den måde ved Aabenraa Kommune, at din ejendom nu er seperatkloakeret. Det er altid en god ide også at bede om disse papirer.

Hvornår skal jeg senest koble om?

Efter vores færdigmelding har du minimum 6 måneder til at tilslutte dig de nye skelbrønde.

Færdigmeldingen sker ved, at du får en autoriseret kloakmester til at gennemføre og godkende tilslutningen. Færdigmelding sendes til Aabenraa Kommune, som registrerer omkoblingen.

Har du spørgsmål til myndigheden, Aabenraa Kommunes spildevandsafdeling, kan de rettes på følgende mail: spildevand@aabenraa.dk

Nyttige link

Bekendtgørelse om kloakarbejder

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
22. april 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser