banner_arwos_om_arows

Om Arwos

Vores arv – vores ansvar
At passe på vores miljø er både en fælles opgave og et fælles ansvar. Sammen skal vi give naturens ressourcer uspolerede videre til de generationer, der kommer efter os. Derfor hedder Aabenraa Kommunes forsyningsselskab Arwos, for navnet betyder "Vores arv".

Hver dag sørger Arwos for, at vi i Aabenraa kommune kan rydde ordentligt op efter os selv, så hverken vores forbrug, levevis eller affald skaber problemer for de næste generationer.

Hvorfor et Arwos
I 2009 trådte den nye vandsektorlov i kraft for at sikre en mere effektiv og gennemsigtig sektor. Derfor blev alle forsyningsselskaber i Danmark udskilt fra kommunerne i selvstændige kommunalt ejede virksomheder. Aabenraa Kommune valgte at tage skridtet helt ud ved ikke kun at udskille vand, men også affald.

På den måde kan de mange synergier i forsyningssektoren udnyttes bedst muligt, og vi kan samtidig forberede os på en fremtid, hvor der sandsynligvis vil blive færre forsyningsselskaber.

Derfor arbejder vi også hele tiden med at skabe nye og banebrydende løsninger, så vi er på forkant med udviklingen og går proaktivt de udfordringer i møde som f.eks klimaændringerne fører med sig – til gavn for dig og vores fælles fremtid.

I Arwos vil vi være en kundeorienteret og kommunikerende virksomhed, og vi tror på tæt dialog og samarbejde med vores kunder. Vi er derfor altid interesserede i at høre dine gode ideer til, hvordan vi sammen kan skabe fremtidsorienterede og bæredygtige løsninger.

 

 

 

 

  • bibliotek
    Bibliotek