Arwos A/S

Tips i sommervarmen

Går hedebølgen på hæld, eller er legen forbi? Læs mere om hvordan du bortskaffer vand, bassin og badedyr her.

Når bassinet tømmes

Bruger du kemikalier, skal du tømme vandet i kloakken: Miljøstyrelsen anbefaler, at klorholdigt vand ledes til renseanlægget, hvor det bliver renset. Det må ikke ledes ud i regnvandssystemet (ved nedløbsrør, rist i vej og lignende), der er beregnet til tag- og overfladevand.

TIP: Er du i tvivl om, hvilke afløb der leder regn eller spildevand, så led slangen i et toilet.

Hvis der anvendes klor som rensemiddel, kan der være en risiko for forurening, når det bliver udledt til søer og vandløb.

Bruger du andre kemikalier end klor, er Arwos’ anbefaling, at du leder vandet ud i kloakken. Det skyldes, at disse kemikalier også er bakteriedræbende, hvilket ikke er godt for jord og vandmiljø.

TIP: Køb en dykpumpe i dit lokale byggemarked, når du skal tømme din havepool. Prisen svinger mellem 250-1.000 kr. Hos Arwos har vi også et par små pumper, som vi gerne låner ud

Hvis du bor i det åbne land, hvor der ikke er kloakering, fraråder Miljøstyrelsen helt brugen af klor. Og uanset om man bruger klorholdig eller klorfri rensning fraråder Miljøstyrelsen, at der ledes mere end 250 liter vand fra badebassin/spabade til et nedsivningsanlæg/bundfældningstank. Det skyldes ikke kun mængden af de bakteriefremkaldende stoffer kan fylde ud i naturen. De store mængder vand kan også medføre, at slammet skylles ud af bundfældningstanken og ud i naturen, eller at det tilstopper nedsivningsanlægget.

Bruger du ikke kemikalier, kan du med sindsro hælde vandet ud i haven.

TIP: Brug det kemikaliefrie vand fra bassinet til vanding i have og bede.

Når bassin og badedyr smides ud

Den bløde badebold eller dyr er lavet af en plastikket lavet af PVC. Det betyder, at når disse produkter går itu skal de afleveres på genbrugspladsen til containeren “Til nedgravning”

TIP: Mange badebassiner, badedyr og bolde sælges med lappegrej. Forlæng levetiden ved at lappe dem.

Smider du disse produkter til restaffald i skraldespanden, sendes det til forbrænding. Men PVC udskiller nogle meget giftige dampe, når det brændes. Derfor er det vigtigt, at du afleverer dem på genbrugspladsen. Herfra graves blød PVC ned på et deponi. Det skyldes, at der endnu ikke findes en mulighed for at genanvende blød PVC.

TIP: Er dyrene bøvlet at tømme for luft? Åben ventilen og lad den ligge et par dage. Så er luften pist væk, og du kan pakke dyr eller bolden ned – klar til næste år.

Foto er klor-beholdere

Klor-rester afleveres på genbrugspladsen

De varme dage er over os og havebassinet er fundet frem. Hvis du, ligesom mange andre, bruger lidt klor i børnenes bassin, så vær opmærksom på hvordan du skiller dig af med både klor-rester og den tomme emballage. Der er nemlig en risiko for en kemi-cocktail.

Når klor fra f.eks. havebassinet blandes med syre, som f.eks. wc-rens, afkalkningsmiddel eller eddike, dannes der giftige grønne klordampe, som er yders farlige at indånde. Husk derfor altid at skrue låget på – også selvom beholderen virker tom og sørg for at pakke kassen så tingene ikke vælter.

TIP: Afleverer dine klor-rester på genbrugspladsen. Brug ikke kassen til farligt affald.

Husk regningen venter

Det vandforbrug, du har nu, bliver først gjort op næste år.

Måske har du allerede forudset sommerhyggen i havepoolen, og allerede sat din halvårlige a conto betaling op i år. Hvis ikke, skal du måske forvente en højere regning, når vi til årsafregningen i februar gør dit endelige spildevandsforbrug op (og vand hvis du har Arwos, som dit vandselskab).

Her er et par eksempler på, hvad det koster i spildevandafgift at fylde en pool.

Liter bassin Pris m³ (2022 priser)
3.500 198,84
10.000 568,10
20.000 1.136,20
30.000 1.704,30
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser