Arwos A/S

Hvem har ansvar for hvad?

Hvor er det lige ansvaret skifter hænder mellem dig, Arwos og Aabenraa Kommune. Få svaret her.

Din kloak – dit ansvar

Som boligejer skal du selv varetage vedligeholdelse af den del af kloakken og regnvandsledningen, der er placeret på din grund. Ansvaret skiller ved skel.

Alt kloakarbejde på egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal udfylde en mestererklæring, som du skal gemme til evt. senere dokumentation.

Du må gerne selv etablere faskiner i forbindelse med afledning af tagvand. Du skal være opmærksom på, at du skal ansøge kommunen om etablere faskinen. Ligeledes er der en stribe krav til anlæg, som skal overholdes. Kontakt Aabenraa Kommune for nærmere information.
Afpropninger til spildevandssystemet skal også foretages af en autoriseret kloakmester.

Vores kloak – vores ansvar

Arwos håndterer al spildevand i Aabenraa kommune, og som husejer betaler du afledningsbidrag til os – uanset om du får vand fra et privat vandværk eller fra Arwos.

Arwos varetager drift, vedligeholdelse og udbygning af det fælles kloaksystem med tilhørende pumpestationer og bygværker.

Oftest ligger ledningsnettet på offentligt areal, f.eks. under veje og fortove. Hvis det ligger på privatejet jord, er ledningerne som hovedregel tinglyst. Tinglysningen sikrer, at vi har adgang til ledningsnettet, hvis der er behov for det.

I områder, som er kloaksepareret, står vi også for driften af regnvandsledninger og bassiner. Sidstnævnte forsinker det indsamlede regnvand, inden det ledes ud i vandløb eller fjorde.

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel

Ofte stillede spørgsmål

16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser