Arwos A/S

Sådan beskytter du boligen mod skybrud

Du kan heldigvis gøre en del selv, hvis du vil undgå de gener i tilfælde af skybrud. Se tjeklisten her.

Få en sms inden skybruddet rammer

Med hjælp fra DMI og Cowi kan du nå få en sms, hvis et uvejr er på vej til dit nærområde.

Du kan tilmelde flere adresser, så du også kan holde dig orienteret om vejrsituationen ved dit sommerhus.

Hente app’en ”Husets Vejralarm”, hvor du downloader dine apps.

1. Tømt riste, afløb og tagrender

Kig efter om vejriste og nedløbsbrønde er fri for blade og skidt. Ristene på vejen er kommunens ansvar, men du gør både dig selv og dine naboer en tjeneste ved at tjekke. Sørg for at rense dine tagrender jævnligt.

 

2. Etabler muligheder for nedsivning, fordampning eller forsinkelse

På din egen grund er du ansvarlig for at lede regnvand bort. Sørg for, at terrænet altid har hældning væk fra dit hus og hen mod et bed, en lavning eller et grønt areal på din grund, hvor vandet kan magasineres, fordampe og sive væk.

Du kan også etablere en faskine. En faskine er en slags kasse eller et hulrum under jorden, fyldt med sten el.lign., som regnvandet ledes hen til. Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet. Fra faskinen synker regnvandet stille og roligt ned i undergrunden, uden om afløb og kloaksystem.

I områder med dårlig nedsivningsmuligheder kan løsningerne etableres med en overløbsmulighed til det offentlige kloaksystem, som bevirker, at regnvandet forsinkes, hvorved spidsbelastningen på kloaksystemet mindskes.

Du skal være opmærksom på, at alle løsninger, som kræver arbejder på dine afløbsinstallationer eller tilkobling på det offentlige system, skal udføres af autoriserede kloakmestre.

3. Tænk over belægningen

Flisebelagte indkørsler og gårdspladser giver regnvandet dårlige muligheder for at sive bort. Tænk derfor i alternative belægninger som grus og skærv, der ikke giver samme problemer ved voldsomme regnskyl.

I det hele taget kan det være en god idé at tænke over, hvordan du kan begrænse mængden af faste belægninger på din grund. Du kan også sørge for, at din belægning har hældning mod din græsplæne, et bed eller en lavning på din grund, hvor vandet kan magasineres, fordampe og sive væk.

4. Genbrug regnvandet

Etabler en regnvandstønde på tagnedløbet. Regnvandet kan du bruge til havevanding – det sparer både på drikkevandet og reducerer belastningen på kloakken. Hvis regnvandstønden løber over, er det vigtigt, at terrænet hælder væk fra dit hus og hen mod et bed, en lavning eller et grønt areal på din grund.

Du kan læse mere om, hvordan du bruger regnvandet på grund her

5. Undgå vand i kælderen

Når skybruddet rammer, er der risiko for, at kloakken overbelastes kortvarigt. Det kan giver opstuvning i kloakledningerne, hvilket i værste fald kan betyde, at spildevandet finder vej på kældre.

Der er forskellige løsninger, som kan hindre dette. Læs om dem her

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
24. juni 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser