Arwos A/S

Sådan gør du dine kloakdæksler mere sikre

Det kan være livsfarligt, hvis der ikke er styr på sikkerheden omkring dine kloakdæksler. Vi giver dig fire tips til at forbedre sikkerheden.

Du bemærker dem måske ikke, når du går rundt på din matrikel. Men de er enormt vigtige, og de er dit ansvar som grundejer.

Vi taler naturligvis om brønddæksler, der også går under betegnelsen kloakdæksler. Når dækslerne er placeret på din grund, er det dit ansvar, at der er styr på sikkerheden. Uanset om der er tale om dæksler til skelbrønden, rensebrønden eller en bundfældningstank.

Intakte brønddæksler er vigtige af flere årsager. For det første beskytter de mod potentielt livsfarlige uheld. For det andet beskytter de kloakken mod sand og jord, der ellers risikerer at sive ned i brønden.

Men hvordan tjekker man, at ens kloakdæksler er sikre?

Nedenfor giver vi dig fire sikkerhedsråd om kloakdæksler.

 

Fire råd til mere sikre kloakdæksler

1) Tjek sikkerheden løbende

Når vi besøger borgere for fx at tømme deres bundfældningstank, er det desværre ikke et sjældent syn, at vi støder på et revnet dæksel eller en anden form for defekt. Derfor er det vores råd, at du en gang om året tjekker, om alt er som det skal være omkring kloakdækslet. Man kan passende gøre det til en fast del af rutinen, når man fx skal gøre udearealerne forårsklar.

2) Udskift kloakdækslet, hvis der er tegn på revner, brud, eller at det er mørnet.

Selv ved de mindste tegn på brud, revner eller anden defekt, bør du udskifte kloakdækslet. Det samme gælder, hvis dækslet er løst og let kan skubbes eller flyttes. Dette kan være tegn på dækslet ikke er monteret korrekt fast til brøndkarmen.

3) Hvis kloakdækslet skal skiftes, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Det er ikke tilladt selv at prøve at fikse eller skifte dækslet. Det er lovmæssigt bestemt, at udskiftningen af et kloakdæksel skal udføres af en autoriseret kloakmester. På den måde er der 100% styr på sikkerheden.

4) Er du det mindste i tvivl om sikkerheden omkring dit kloakdæksel, bør du kontakte en autoriseret kloakmester.

Langt størstedelen af kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det er også tilfældet, når et kloakdæksel skal skiftes ud eller tjekkes efter. En autoriseret kloakmester har nemlig de nødvendige tilladelser til at udføre arbejdet, ligesom en kloakmester også er underlagt kvalitetskontrol. Det betyder, at du kan stole på, at arbejdet er udført korrekt i henhold til lovgivningen.

Hold kloakdækslet frit

Indrømmet. Kloakdæksler har sjældent en forskønnende effekt på deres omgivelser. Derfor forstår vi godt trangen til at camouflere dækslerne. Men hvis du har planer om dette – eller allerede har gjort det – så kan du løbe ind i problemer.

Hvis du fx har dækket din brønd med fliser, kan det først og fremmest være svært at huske, hvor brønden er placeret, hvis man ikke har markeret det på forhånd. Derudover gør flisebelægningen, at vores personale ikke kan få adgang til brønden, hvis din kloak fx er stoppet. I det tilfælde vil vi være nødsaget til at fjerne fliserne, hvorefter ejeren selv skal lægge fliserne på ny. Samme ærgerlige situation opstår, hvis dækslet er gemt bag buske og blomster.

Hold derfor kloakdækslet frit, så vi har fri adgang til brønden.

Og hvis du ønsker at skjule kloakdækslet, så lav en midlertidig og fleksibel løsning. Det kunne fx være en blomsterkrukke, der nemt kan flyttes. Derudover kan du også kigge mod integrerbare brønddæksler, der går i et med resten af dine fliser.

Hvad er mit ansvar som grundejer?

Kloakdækslerne på din grund er dit ansvar. Det gælder altså dæksler til skelbrønden, rensebrønden, nedløbsbrønden og bundfældningstanken (hvis du har sådan en).

Hvis kloakdækslet har været afmonteret – fx i forbindelse med en tømning – er det samtidig dit ansvar, at dækslet efterfølgende bliver monteret ordentlig fast.

I infografikken nedenfor kan du blive klogere på, hvad du har ansvar for som grundejer, og hvad Arwos’ ansvar er.

 

Ofte stillede spørgsmål om kloakdæksler

Hvilket ansvar har jeg for kloaker og dæksler på min grund?

Det har du selv.

Du kan læse mere om ansvarsforhold her…

Er et tungt brønddæksel bedre end et let brønddæksel?

Dækslets vægt har som udgangspunkt ikke indflydelse på, hvor sikkert det er. Det vigtigste er, at dækslet passer til tanken eller brønden, det skal monteres på.

I hvilke tilfælde skal der være adgang til brønden?

Der kan opstå forskellige situationer, hvor det er nødvendigt at løfte kloakdækslet af og tage et kig i kloakken.

Hvis du fx oplever, at toilettet ikke trækker ordentligt ud, eller at vandet forsvinder langsomt ned i afløbet, kan det være tegn på en forstoppet kloakledning. I den forbindelse er det en god idé at løfte dækslet til skelbrønden. Er skelbrønden fyldt med vand, er kloakledningen med al sandsynlighed blokeret i Arwos’ del af stikledningen. I det tilfælde er det Arwos’ ansvar at rense kloakledningen. Er skelbrønden derimod tom, tyder det på, at problemet ligger i den private del af stikledningen. Det betyder, at du skal kontakte en autoriseret kloakmester, der kan rense kloakledningen. Denne udgift hæfter du for som grundejer.

Derudover er det dit ansvar at kontrollere, om din nedløbsbrønd er stoppet til. Brønden bliver stoppet, når blade, jord og alt det, der ellers ender i tagrenden, bliver skyllet ned i nedløbsbrønden og lukker for afløbshullet. Dette kan resultere i, at brønden løber over, hvilket i yderste konsekvens kan føre til fugt- og vandskader i dit hjem. Har du mistanke om, at din nedløbsbrønd er stoppet, skal du tage fat i en autoriseret kloakmester.

 

Din og vores kloak - hvem ejer hvad?

De vigtigste tips

  • Grænsen mellem den offentlige kloak og din private går ved skel.
  • Brud på kloakken? Er det på egen grund, så ring til en kloakmester.
    Er det på offentligt areal ring til Arwos: Tlf. 76 93 00 00
Din og vores kloak Din og vores kloak baggrund Adgangsveje baggrund
Den ovenstående infografik har skjult indhold, der vises ved interaktion. Det skjulte indhold indeholder ikke kritisk information for forståelsen af infografikken.

Din ejendom ligger i skel

Ejendom i skel

Din ejendom ligger i skel, men noget af din kloak ligger uden for skel

Ejendom i skel men noget kloak uden for

Din ejendom ligger ikke i skel

Ejendom ligger ikke i skel
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
Lukket
Kliplev
10:00 - 17:00
Kobro
Lukket

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 15:00
→ Se alle åbningstider og adresser
16. juli 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser