banner beskyt boligen mod skybrud tips

Beskyt boligen mod skybrud

 Rens riste, afløb og tagrender

Kig efter om vejriste og nedløbsbrønde er fri for blade og skidt. Ristene på vejen er kommunens ansvar, men du gør både dig selv og dine naboer en tjeneste ved at tjekke. Sørg for at rense dine tagrender jævnligt.

Etablér højvandslukker på gulvafløb eller et tilbageløbsstop

Har du kælder, er det vigtigt at etablere højvandslukker på gulvafløbene. De lukker automatisk, hvis vandet vil løbe den gale vej igennem kloakrøret – og ind i kælderen. Hvis din bolig ligger i et lavtliggende område, kan det også være en god idé at montere højvandslukke på gulvafløb i stueplan eller alternativt et tilbageløbsstop.

For at forhindre spildevand i at løbe fra kloakken og ind i huset/kælderen, kan du montere et tilbageløbsstop. Et tilbageløbsstop monteres i den brønd, der samler kloakvandet uden for huset, og den vil lukke, når vandet står højt i kloakken.

Pumpebrønd
Du kan også montere en pumpebrønd. Pumpebrønden placeres uden for huset, og spildevandet ledes ud til pumpebrønden, hvor det opsamles. Når der igen er plads i kloakken, pumpes vandet ud til hovedkloakken ved hjælp af en eldrevet pumpe.

Luk afløbet
Hvis der ofte trænger vand op gennem afløbet i kælderen, kan gulvafløbet lukkes helt af. Afløbsinstallationerne skal lukkes ved hovedforsyningen af en autoriseret kloakmester. Derefter skal afløbet i gulvet støbes til med en mørtelblanding, der bliver lagt ned i det eksisterende afløb.

HUSK altid
Du skal være opmærksom på, at alle løsninger, som kræver arbejder på dine afløbsinstallationer eller tilkobling på det offentlige system, skal udføres af autoriserede kloakmestre.

Læs mere I vores kloak-foldere:

Etablér muligheder for nedsivning, fordampning og forsinkelse

På din egen grund er du ansvarlig for at lede regnvand bort. Sørg for, at terrænet altid har hældning væk fra dit hus og hen mod et bed, en lavning eller et grønt areal på din grund, hvor vandet kan magasineres, fordampe og sive væk.

Du kan også etablere en faskine. En faskine er en slags kasse eller et hulrum under jorden, fyldt med sten el.lign., som regnvandet ledes hen til. Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet. Fra faskinen synker regnvandet stille og roligt ned i undergrunden, uden om afløb og kloaksystem.

I områder med dårlig nedsivningsmuligheder kan løsningerne etableres med en overløbsmulighed til det offentlige kloaksystem, som bevirker, at regnvandet forsinkes, hvorved spidsbelastningen på kloaksystemet mindskes.

HUSK altid
Du skal være opmærksom på, at alle løsninger, som kræver arbejder på dine afløbsinstallationer eller tilkobling på det offentlige system, skal udføres af autoriserede kloakmestre.

Tænk over din belægning

Flisebelagte indkørsler og gårdspladser giver regnvandet dårlige muligheder for at sive bort. Tænk derfor i alternative belægninger som grus og skærv, der ikke giver samme problemer ved voldsomme regnskyl.

I det hele taget kan det være en god idé at tænke over, hvordan du kan begrænse mængden af faste belægninger på din grund. Du kan også sørge for, at din belægning har hældning mod din græsplæne, et bed eller en lavning på din grund, hvor vandet kan magasineres, fordampe og sive væk.

Genbrug regnvandet

Etabler en regnvandstønde på tagnedløbet. Regnvandet kan du bruge til havevanding – det sparer både på drikkevandet og reducerer belastningen på kloakken. Hvis regnvandstønden løber over, er det vigtigt, at terrænet hælder væk fra dit hus og hen mod et bed, en lavning eller et grønt areal på din grund.

Læs mere i Arwos’ folder ”Høst regnvandet – og brug det til glæde og gavn for din have” 

Nyttige Links

Få en sms inden skybruddet rammer dit hus
Med hjælp fra DMI og Cowi kan du nå få en sms, hvis et uvejr er på vej til dit nærområde. Du kan tilmelde flere adresser, så du også kan holde dig orienteret om vejrsituationen ved dit sommerhus.

App’en ”Husets Vejralarm” er gratis: http://www.dkapps.dk/Husets-VejrAlarm

Gode råd og gratis klimatjek
På Miljøministeriets hjemmeside http://www.klimatilpas.nu kan du få masser af gode råd om klimasikring fra kælder til kvist. Her finder du også flere informationer om din mulighed for at få et gratis klimatjek af din bolig.

LAR-løsninger
Både i Danmark og i udlandet har klimaændringerne ført til et stigende fokus på de såkaldte LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand). LAR-løsninger dækker over en lang række alternative måder, der aflaster kloakkerne ved f.eks. at forsinke eller opmagasinere regnvandet eller lade det nedsive eller fordampe. På http://www.laridanmark.dk kan bl.a. husejere hente inspiration til mange forskellige løsninger.

Klimatilpasning.dk
Her kan du finde den nyeste forskning og udvikling inden for klimatilpasning i og uden for Danmark. Portalen indeholder desuden nyheder om klimatilpasning og en række konkrete eksempler på tilpasning.

Vil du vide, om du er klar til fremtidens klima, er der her en nyttig boligwizard, der kan give dig et overblik over de problemer, der kan opstå, hvis dit hus bliver udsat for et pludseligt regnskyl eller andre ekstreme vejrforhold.

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/boligwizard/boligwizard.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • tilmeld dig sms service
  Tilmeld dig SMS-service
 • bibliotek
  Bibliotek
 • Priser
  Priser