Arwos A/S

Kend de forskellige typer kloakker

Der findes mange forskellige måder, hvordan kloakken er indrettet under jorden. Få et overblik her.

Kloakken nær dig?

  • Den offentlige kloak: Kort over kloakledninger ligger af sikkerhedsmæssige årsager ikke offentligt tilgængelig. Har du spørgmål, kan du kontakte Arwos.
  • Privat kloak: Har du spørgsmål til kloakken på din grund, kan du være heldig, at kommunen har dokumenter liggende på din byggesag. I så fald skal du kontakte kommunen.

Når du kigger på vejen, er det ikke umiddelbart til at se, hvilken kloak der gemmer sig under jorden.

Rundt i Aabenraa Kommune har vi fem forskellige typer kloakker. Du kan læse mere om dem her.

Separatkloak

86 % af kloakken i Aabenraa Kommune er separeret. Det betyder, at alt regn- og overfladevand ledes i en ledning – og spildevandet i en anden. Dermed undgår vi at spildevandskloakken løber over, når der er skybrud. Derfor omtales denne kloakeringsform ofte i forbindelse med klimatilpasning af kloakken.

I forbindelse med en kloakseparering skal husejerne separere på egen grund. Arwos “afleverer” to stik, hvor den private kloak tilkobles.

Spildevandskloak

I en spildevandskloak er røret kun dimensioneret til at tage sig af spildevandet – ikke også regnvandet. Regnvandet leder husejerne i regnvandsbede eller faskiner på egen grund. Vejvandet ledes typisk i en regnvandskloak, som ejes og driftes af Aabenraa Kommune.

Fælleskloak

Ved fælleskloak løber alt i samme ledning i vejen. Det gælder både spildevand, vejvand og regnvand.

Lokal afledning af regnvand

Lokal afledning af regnvand (også kaldet LAR) er en kloakeringsform, som er velegnet til områder med sandjord, fordi husejerne selv skal tage sig af tag- og overfladevand. Løsningen er relativt nyopfundet og et alternativ til en traditionel kloakseparering.

Ved LAR er kloakken kun til spildevand, mens vejvandet suges op i vejbede langs vejen. Disse vejbede vedligeholdes af Aabenraa Kommune.

I Aabenraa Kommune er der LAR-løsninger i Kliplev.

Bundfældningstank

Omkring 3.000 borgere i Aabenraa Kommune er ikke tilsluttet en offentlig kloak. I stedet har de en bundfældningstank – også kaldet en septiktank. I tanken samles alt spildevand, hvor det bundfælder. En gang årligt kommer en entreprenør og tømmer tanken for Arwos.

På landet vil vejvandet typisk blive ledt i grøften. Alternativt kan der være en kommunal vejvandskloak.

Du kan læse mere om tanktømingen her.

24. maj 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser

Åbningstider i dag

Genbrugspladser

Aabenraa
08:00 - 18:00
Padborg
10:00 - 17:00
Tumbøl
10:00 - 17:00
Kliplev
Lukket
Kobro
10:00 - 17:00

Mini-genbrugspladser

Stubbæk
Lukket
Løjt
Lukket

Genbrugsbutikker

Padborg
10:00 - 17:00
Aabenraa
10:00 - 17:00
Kundeservice
08:30 - 13:00
→ Se alle åbningstider og adresser
24. maj 2024

Driftstatus

Ingen aktuelle driftforstyrrelser